Jordbävning

Studio Plus Jordbävning-effekt skakar videobilden för att simulera en seismisk händelse, vars styrka du kan kontrollera med reglage för hastighet och intensitet.

Jordbävning