Linssken (Lens flare)

Denna effekt simulerar den ljusglimt, som man kan se när direkt, kraftigt ljus skapar ringar eller överexponerade områden i en videobild.

Du kan ställa in riktning, storlek och typ för ljuset. Det första exemplet nedan visar hur den egentliga ljuskällan tagits bort, medan dess återverkningar – strålar och reflektioner – fortfarande kan ses.

Pinnacle Studio 165 lens flare types Linssken (Lens flare)

De åtta varianterna av Linssken.

Linssken (Lens flare)