Mosaik (Stained glass)

Denna effekt simulerar att man ser filmen genom en målad glasruta, där glaset består av oregelbundna polygoner arrangerade i en mosaik.

Med reglage styr du den genomsnittliga storleken på de polygoniska ”kakelplattorna” i bilden. Genom att flytta på kakelplattorna ökas respektive minskas mellanrummet mellan de angränsande plattorna från noll (inga mellanrum) till maximalt värde.

Pinnacle Studio 162 stained glass demo Mosaik (Stained glass)

Tre variationer av effekten Stained Glass (Mosaik)

Mosaik (Stained glass)