Relief (Emboss)

Denna specialiserade effekt simulerar utseendet hos en basrelief. Effektens styrka kontrolleras med reglaget Amount (Mängd).

Pinnacle Studio 160 emboss demo Relief (Emboss)

Relief kan ofta förstärkas genom att justera kontrast och ljusstyrka i effekten Color Correction (Färgkorrigering), (bilden till höger).

Relief (Emboss)