Sepia

Denna Studio Plus-effekt skapar illusionen av ett antikt fotografi genom att bygga upp bilden i sepiatoner istället för fullfärg. Man justerar effekten via reglaget Amount (Mängd).

Sepia