Svartvitt (Black and white)

Denna effekt reducerar en del av eller all färginformation från det ursprungliga videomaterialet. Resultaten rangerar mellan lätt nertonad färg (förinställningen “Faded”) till fullständigt neutralt  svartvitt läge (“Black and white”). Med reglaget Amount (Mängd) styr du effektens styrka.

 Pinnacle Studio 167 black and white demo Svartvitt (Black and white)

V till H: Effekten avslagen, “Faded”, “Black and white”

Svartvitt (Black and white)