Vitbalans

De flesta videokameror har en “vitbalans”-funktion för att automatiskt justera färginställningen i relation till dåligt upplysta miljöer. Ifall den funktionen är avstängd eller inte är fullt effektiv blir videofilmens färger skadade.

Studios Vitbalans-effekt korrigerar problemet genom att du specifierar vilken färg som ska räknas som “vit” i denna bild. Justeringen som behövs för att den färgen ska bli vit tillämpas sedan ner till varenda pixel i bilden. Ifall färgen du väljer som vit är välvald kan detta göra färgsättningen mer neutral.

Vitbalans