Standardeffekter

Denna del beskriver fyra av de fem effekterna som finns med i Standard RTFX-gruppen i toppen av fönstret med Studios effekter. Den femte, Panorera och zooma, beskrivs under Panorera och zooma-effekter.

Auto color correction (Automatisk färgkorrigering), Noise reduction (Störningsreducering) och Stabilize (Stabilisering) betecknas som rensningseffekter, som hjälper till att minimera defekter i källvideon, så som oönskat ljud och kameraskakningar.

Notera: Studios videorensningseffekter är allmänt användbara filter som är utformade för att reducera de vanligaste problemen som uppkommer i en rad olika material. De är inte någon mirakelkur. Dina resultat kommer att bero på det ursprungliga materialet, samt vilken typ av och hur omfattande problemet är.

ð Automatisk färgkorrektion (Auto color correction)

ð Störningsreduktion (Noise reduction)

ð Stabilisering (Stabilize)

ð Hastighet

Standardeffekter