Automatisk färgkorrektion (Auto color correction)

Denna effekt kompenserar för felaktig färgbalans i ditt videomaterial. Den motsvarar ungefär “vitbalansen” i en videokamera.

Brightness (Ljusstyrka): Färgkorrigering kan påverka ljusstyrkan i bilden. Med detta reglage kan du om du tycker att det behövs korrigera ljusstyrkan manuellt. (Tekniskt sett justeras bildens “kontrastgamma”, inte den faktiska ljusstyrkan.)

Notera: Auto color correction (automatisk färgkorrektion) kan medföra att det uppstår videostörningar på klippet. Om det sker till en oönskad grad, lägg på filtret Noise reduction som beskrivs nedan.

Automatisk färgkorrektion (Auto color correction)