Hastighet

Denna raffinerade effekt gör det möjligt att ställa in ett videoklipps hastighet från 10 till 500 % av normalhastigheten, i rörelse antingen framåt eller bakåt. Längden på klippet ändrar sig när du varierar dess hastighet.

Ifall klippet innehåller ljud så ändras även hastigheten på det. Valmöjligheten att behålla originalpitchen förhindrar att du får besök av “tecknade serie-röster” på ditt ljudspår.

Hastighet