Stabilisering (Stabilize)

Liksom den elektroniska bildstabilisatorfunktionen i många digitala videokameror, minimerar denna effekt eventuella skakningar och andra ostadigheter orsakade av rörelse med kameran. Bildens kantområden kasseras och den centrala delen av bilden förstoras med ungefär 20% för att kunna fylla ut ramen. Genom att justera ett valt områdes bildram för bildram kan Studio kompensera för oönskade kamerarörelser.

Pinnacle Studio 156 stabilize demo Stabilisering (Stabilize)

Studios Stabiliseringseffekt (Stabilize effect) fungerar genom att utvidga ett utvalt område (de inre linjerna) så att det fyller hela bildfältet. Området justeras från ram till ram för att kompensera för störningar orsakade av kameraskakningar.

Stabilisering (Stabilize)