Titel

Titeln bör vara informativ, beskriva innehållet i filmen och skapa intresse. Med Titelredigeraren finns ingen gräns för hur kreativ du kan vara. Som regel kan du låta kreativiteten flöda när du skapar titeln för din video.

Använd en kort och enkel titel

Titlar bör vara korta och i ett stort, lättläst typsnitt.

Titelfärger

Följande kombinationer av bakgrundsfärg och text är lättlästa: vit/röd, gul/svart, vit/grön. Var försiktig med vita titlar på svart bakgrund. Vissa videosystem kan inte hantera kontrastförhållanden som överstiger 1:40 och kan inte återge sådana titlar i detalj.

Tid på Screen

Som regel bör titeln finnas i bild tillräckligt länge för att den ska kunna läsas två gånger. Beräkna omkring tre sekunder för en titel med tio bokstäver. Beräkna en ytterligare sekund för var femte extra bokstav.

“Upphittade” titlar

Förutom efterproducerade titlar kan även naturliga titlar som skyltar, vägmärken eller titelsidor i tidningar skapa intressanta möjligheter.

Titel