Videoklipp

Huvudelementet i de flesta videoproduktioner i Studio är den del av Albumet som innehåller dina importerade videoscener. För att skapa din redigerade film, drar du  scener från Albumet till Filmfönstret (Movie Window), där de behandlas som redigeringsbara videoklipp (video clips).

Ämnena nedan beskriver hur du ställer in ”in”- och ”ut”-punkter (start- och stoppunkter) för varje sekvens. Filmfönstrets redigeringsgränssnitt gör denna ”trimnningsprocess” enkel, snabb och precis. Metoderna för trimning av videoklipp beskrivna i denna sektion kan även appliceras på andra sorters sekvenser (som titlar och ljudeffekter) som beskrivs i andra ämnen.

Mer avancerade redigeringstekniker beskrivs också, till exempel dela och infoga, samt verktyg till att tillföra specialeffekter till dina videosekvenser.

Och slutligen ska vi utforska SmartMovie, Studios automatiska filmgenerator. SmartMovie kombinerar på ett intelligent sätt ett musikljudspår med ditt videomaterial för att skapa en musikvideo med synkronisering av bild och ljud, eller för att skapa en diabildsvisning med en serie stillbilder. Båda varianterna kan göras i en mängd olika stilar.

ð Grunderna för videoklipp

ð Trimning av videoklipp

ð Dela och kombinera klipp

ð Avancerad Tidslinjeredigering

ð SmartMovie musikvideoverktyg

Videoklipp