Avancerad Tidslinjeredigering

Notera: De avancerade tilläggsfunktionerna i Studio Plus, där man använder påläggningsspår (overlay), beskrivs i Tvåspårsredigering med Studio Plus.

Under de flesta former av redigering synkroniserar Studio automatiskt klippen på de olika Tidslinjespåren (Timeline track). Till exempel förblir de olika positionerna på alla sekvenser till höger om infogandet oförändrade i förhållande till varandra när du infogar en scen från Albumet på Videospåret.

Ibland kanske man vill åsidosätta den förhandsvalda synkroniseringen. Du kanske vill infoga ett nytt videoklipp i ditt projekt utan att flytta på andra typer av klipp. Eller du kanske vill redigera video separat från dess medföljande originalljud – en värdefull teknik med flera variationer. Se Infogningsredigering and Delningsredigering för mer information.

Dessa specialredigeringar är möjliga med hjälp av knapparna för spårlåsning (track lock) placerade längs högra kanten av Filmfönstret i Tidslinjevisning. Var och en av standardspårindikatorerna (utom den för menyspåret) fungerar även som en knapp för att låsa motsvarande spår.

Ett låst spår gråmarkeras i Tidslinjevisningen (Timeline view) för att indikera att klipp på det låst spåret inte kan väljas eller redigeras i något av de tre visningslägen; ej heller påverkas de av redigeringsprocesser på olåsta spår.

Förutom menyspåret (menu track), kan alla kombinationer av spår låsas.

Pinnacle Studio 129 track locking 1 Avancerad Tidslinjeredigering

Genom att låsa spåret för överlagringar (overlays track) förhindras ändringar av påläggningarnas längd även när du trimmar ljud och videoklipp på huvudvideospåret vid samma tidsindex.

Pinnacle Studio 129 track locking 2 Avancerad Tidslinjeredigering

När titelspåret är olåst, trimmas titeln automatiskt när huvudvideoklippet ovanpå titelspåret trimmas.

ð Infogningsredigering

ð Delningsredigering

Avancerad Tidslinjeredigering