Delningsredigering

Vid “delningsredigering” trimmas en sekvens ljud och video separat så att övergången till den ena inträffar före övergången till den andra.

Notera: I Studio Plus kan delningsredigering även utföras på påläggningsvideo- och -ljudspår (overlay), genom att använda analoga metoder till de som beskrivs här.

I ett “L-klipp” kommer videon före dess synkroniserade ljud; i ett “J-klipp” kommer ljudet först.

Tips: För snabbare och mer precis trimning kan det vara en hjälp att ha verktyget Klippegenskaper (Clip properties) öppet när du genomgår procedurerna i denna sektion. För att öppna verktyget behöver du bara dubbelklicka på ett av videoklippen innan du sätter igång.

L-klippet

I ett L-klipp kommer klippet till ny video före klippet i ljudet.

Tänk dig ett undervisningsprogram där videon stundtals klipper bort från berättaren för att visa rese- eller naturscener som illustrerar ämnet.

Pinnacle Studio 133 simultaneous cut Delningsredigering

Ljud och video klipps samtidigt.

I stället för att klippa ljudet och videon samtidigt kan du exempelvis välja att låta speakerns röst överlappa in i den nästkommande scenen. Detta gör det klart för publiken att den nya scenen de ser nu illustrerar det som speakern just har förklarat.

Lägg märke till att gränserna mellan videons och ljudklippens klipp formar ett L.

Pinnacle Studio 134 l cut diagram Delningsredigering

Ljud klipps efter video vilket resulterar i en “L” formad ram, som är markerad i denna illustration.

Denna teknik kan användas effektivt på många sätt. Överväg metoden när som helst när det andra klippets video illustrerar det första klippets ljud.

För att utföra ett L-klipp:

1.    Justera Tidslinjen så du enkelt kan räkna antalet bildramar eller sekunder du vill överlappa.

2.    Välj det vänstra klippet och trimma dess högra kant till den punkt där du gärna vill att ljudet ska sluta.

Pinnacle Studio 134 l cut 1 Delningsredigering

3.    Lås videospåret. Dra nu den högra kanten av videon för samma klipp mot vänster till den punkt där du gärna vill att det efterföljande klippets video ska börja.

Pinnacle Studio 135 l cut 2 Delningsredigering

4.    Medan ljudspåret fortfarande är last, drar du det andra klippets video åt vänster tills det möter det ursprungliga klippet.

Ifall det inte finns tillräckligt med överskottsvideo i början av det andra klippet för att genomföra trimningen, måste du först trimma bort tillräckligt från både dets video och ljud, och sen försöka igen.

Pinnacle Studio 135 l cut 3 Delningsredigering

5.    Lås upp Videospåret.

Videospåret klipper nu bort det andra klippet som ligger framför ljudet. Videon har trimmats från slutet av första klippet, och ljudet har trimmats från början av det andra klippet.

J-klippet

I ett J-klipp klipps det nya ljudet in före videoskiftet. Detta kan vara effektivt när ljudet i det andra klippet förbereder tittaren på scenens material.

För att återgå till exemplet med undervisningsprogrammet ovan: Låt oss säga att vi vill återgå till talaren vid slutet av det infogade klippet. Om vi börjar nästa del av lektionen på ljudspåret lite före videon visar oss podiet igen, kommer övergången att bli mycket mindre abrupt.

Denna gång formar klippens gränser bokstaven J:

Pinnacle Studio 136 j cut diagram Delningsredigering

Ljudet klipper före videon. Den resulterande “J” formen är markerad i illustrationen.

För att utföra ett J-klipp:

1.    Justera Tidslinjen så du enkelt kan räkna antalet bildramar eller sekunder du vill överlappa.

2.    Välj det vänstra klippet precis som förut och trimma både video och ljud genom att dra dess högra kant åt vänster så långt du vill överlappa.

3.    Lås ljudspåret. Dra nu den högra kanten av videon för samma sekvens mot höger så långt du vill överlappa.

4.    Lås upp ljudspåret.

Ljudspåret klipper nu till det andra klippet innan videospåret.

OBS: Framgångssätten beskrivna ovanför för L-klippet och J-klippet är inte de enda alternativen. Med J-klippet till exempel, kan man också göra följande: trimma klippet på höger sida till den önskade startpunkten och därefter låsa det. Sedan drar men ljudportionen mot vänster för att överlappa ljudet på det vänstra klippet.

Delningsredigering