Infogningsredigering

Vid normal tidslinjeredigering (Timeline editing) behandlas ett videoklipp och dess originalljud, som importerades samtidigt, som en enhet. Deras inbördes förhållande symboliseras i filmfönstret med en linje som förenar videospårets indikator med det ursprungliga ljudspårets indikator, som visar att det sistnämnda styrs av det förstnämnda.

Spårlåsningsknapparna gör det möjligt att arbeta med bägge spåren oberoende av varandra vid t.ex. Infogningsredigering (Insert editing), vilket vanligtvis innebär att man byter ut en del av ett klipp på Videospåret medan det ursprungliga ljudspåret fortsätter oförändrat.

Notera: I Studio Plus kan infogningsredigering även utföras på påläggningsvideo och –ljudspår (overlay), genom att använda analoga metoder till de som beskrivs här.

Till exempel vill du kanske infoga en tagning på en leende (eller sovande!) person bland publiken i ett klipp där någon berättar en historia, utan att avbryta den primära ljudkällan.

För att utföra en infogningsredigering på Videospåret:

1.    Klicka på hänglåsindikatorn för det Primära Ljudspåret från Tidslinjevisningen i Filmfönstret för att låsa spåret.

Pinnacle Studio 131 lock main audio track InfogningsredigeringSpårlåsningsindikatorn framhävs med röd färg och själva ljudspåret gråmarkeras för att visa att dess innehåll inte kommer att påverkas vid redigering.

2.    Gör plats åt videoklippet du vill infoga på Videospåret. Placera Tidslinjeindikatorn på den punkt där infogandet ska börja och klicka på knappen Dela klipp/scen (Split clip/scene). Flytta sedan till den punkt där infogandet ska sluta och dela klippet igen. Radera till sist den del av videon som ska bytas ut med det infogade.

Eftersom ljudspåret fortfarande är intakt, eftersom det var låst, kommer videosekvensen till höger om infogningspunkten inte att flyttas mot vänster för att fylla ut mellanrummet du skapat på Tidslinjen, då video och ljud i så fall inte skulle vara synkroniserade längre. Om videon skulle förhandsgranskas nu skulle du bara se en svart skärm under mellanrummet, men ljudspåret skulle vara normalt.

Pinnacle Studio 131 insert edit 1 Infogningsredigering

3.    Det som återstår är att placera klippet du vill infoga. Dra klippet (från Albumet eller från ett annat ställe på Tidslinjen) till det mellanrummet i Videospåret som du just har skapat.

Pinnacle Studio 131 insert edit 2 Infogningsredigering

Om det infogade klippet är längre än mellanrummet du har skapat, trimmas det automatiskt så det passar in i mellanrummet. Du kan justera trimningen med verktyget Klippegenskaper (Clip properties).

Infogningsredigering på det ursprungliga ljudspåret

Den motsatta formen av infogningsredigering, där ett ljudklipp infogas i det ursprungliga ljudspåret över kontinuerlig video, behövs mer sällan men utförs ändå enkelt i Studio.

Proceduren påminner om den för att infoga video: vänd bara på rollerna för de två spåren i varje steg.

Infogningsredigering