Dela och kombinera klipp

Om du vill infoga en sekvens på Videospåret (Video track) mitt i en annan sekvens måste du dela den senare i två delar och sedan infoga den nya sekvensen. Att ”dela” en sekvens innebär att sekvensen dupliceras och att båda sekvenser sedan automatiskt trimmas så att den ena slutar och den andra börjar precis vid delningspunkten.

För att dela en sekvens i Tidslinjevisning:

1.    Välj delningspunkt.

Man kan använda vilken metod som helst för att justera den aktuella positionen, som t.ex. att flytta Tidslinjens indikator, klicka Spela upp (Play) och sedan Paus, eller ändra räknarens värde i Spelaren (the Player).

2.    Antingen ska du högerklicka inom det klippet du vill dela och välj Dela Klipp (Split Clip) från popuppmenyn; eller, försäkra dig om att redigeringslinjen är placerad där du vill dela klippet, och klicka på knappen Dela Klipp (rakblad) (Split Clip (razorblade).

Klippet delas vid den aktuella positionen.

För att återsälla ett delat klipp:

·    Använd knappen Ångra (Undo) (eller tryck Ctrl+Z). Även om du har utfört andra handlingar sedan du delade klippet gör ångra-funktionen det möjligt att stega bakåt i ändringarna så långt som behövs. Eller,

·    Ersätt båda halvor av det delade klippet med originalet från Albumet om du inte vill ångra beroende på att det finns steg du inte vill ta bort. Eller,

·    Radera ena halvan av det delade klippet och trimma ut den andra.

För att kombinera sekvenser i Filmfönstret:

Välj de klipp du vill kombinera, högerklicka och välj Kombinera Klipp (Combine Clips).

Det är bara möjligt att kombinera klipp som tillsammans skulle bilda ett giltigt klipp – det vill säga ett sammanhängande utdrag av källvideon. På Tidslinjen (Timeline) kan man se vilka klipp som kan kombineras genom att det finns en streckad linje där de möts.

Dela och kombinera klipp