Grunderna för videoklipp

Det första steget i filmprocessen är att föra några av de videoscener från Albumet in i Filmfönstret, där de omvandlas till redigeringsbara klipp (clips).  Längre fram kommer du säkert också att tillfoga övergångar, titlar, ljud och andra extra detaljer, men en rad videoscener är utgångspunkten för nästan alla projekt.

Denna sektion förklarar hur man tillför scener till din film och hur man arbetar med scenerna från flera importfiler. Sektionen täcker också gränssnittsfunktioner som ger användbar respons medan du arbetar.

ð Tillföra videoklipp till din film

ð Att arbeta med flera importfiler

ð Projektets videoformat

ð Gränssnittsfunktioner

Grunderna för videoklipp