Gränssnittsfunktioner

Studio erbjuder en mängd olika sätt för visuell överblick över videoklippen i Filmfönstret (Movie Window):

·    Scener som läggs till i Filmfönstret (Movie Window) känns igen på att de visas med en grön markering på Albumets ikon för den motsvarande scenen. Markeringen stannar kvar så länge något klipp i Filmfönstret (Movie Window) hör till den scenen.

·    För att se den ursprungliga placeringen ett klipp haft i din källvideo kan du använda kommandot Find Scene in Album på högerklicksmenyn för klipp i Filmfönstret. Studio framhäver varje scen i Albumet baserat på det eller de valda klippen. Samma trick fungerar också omvänt, då du kan använda menykommandot Album Ø Find Scene in Project för att visa en Albumscen som används i ditt aktuella projekt.

·    När närbelägna scener från Albumet placeras i en följd i Filmfönstret visas gränsen mellan klippen som en streckad linje. Detta är för att hjälpa dig att hålla ordning på dina klipp och har ingen effekt på hur de kan manipuleras i Filmfönstret (Movie Window).

·    I tidslinjevisningen visas specialeffekter som du tillfogat med små ikoner längs botten av klippet. Dessa motsvarar effektgrupperna som visas i verktygslådan Video effects. Du kan öppna verktyget för parameterredigering genom att dubbelklicka på ikonerna.

Pinnacle Studio 115 video effect icon on clip Gränssnittsfunktioner

Stjärnikonen under detta videoklipp indikerar att minst en effekt ur“Fun”-kategorin har använts.

Gränssnittsfunktioner