Projektets videoformat

Videoscenerna som du lägger till i ett projekt behöver inte alla komma från samma enheter eller vara i samma filformat. De behöver inte ens ha samma bildrutestorlek, aspect ratio (storleksförhållande) eller bildhastighet (frame rate).

När video spelas upp inom Studio, måste dock ett och samma bildstorleksformat användas. Project format (Projektformat)-rutan på kontrollpanelen Project preferences (Projektinställningar) låter dig ange format för nya projekt antingen uttryckligen (t ex “NTSC Widescreen”) eller genom att programmet väljer format utifrån formatet på det första klipp som du lägger in i projektet.

Pinnacle Studio image001 Projektets videoformat

Det aktuella projektformatet visas som en verktygsflik ovanför projektets titel i Filmfönstret.

Pinnacle Studio image002 Projektets videoformat

Projektets format tillämpas på alla video- och bildklipp i Filmfönstret och på förhandsvisningar av dessa klipp i Spelaren. Visuellt material i Albumet, såsom dina inspelade videoscener, visas som standard i sina originalformat oavsett om detta är det samma som ditt projekts format.

Ifall du inte vill ha svarta ramar (brevlådeformat) i din video, men ändå vill använda scener som är tagna i fel bredd-höjdförhållande, finns det två andra tillvägagångssätt att överväga:

·    Använd kommandona för Bredd-höjdförhållande i Album-menyn. Med dessa kan du dra ut Album-scenerna för att anpassa till de proportioner projektets ramar har, på viss bekostning av bildkvalitén.

·    Använd effekten 2D-redigering tillsammans med Skapa nyckelbilder och skapa en panorera och skanna-version av  din video. Studior använder ofta denna teknik för att anpassa sina filmer till en tv-skärms standardmått när de överförs till videoband eller dvd. Det blir inte störningar när man använder denna metod, men varje bildruta förlorar en del material. Med hjälp av nyckelbilder kan processen registreras steg för steg, så man uppnår ett acceptabelt resultat trots problemet.

OBS!: Effekten 2D-redigeraren och funktionen Skapa nyckelbilder finns enbart med i Studio Plus.

Pinnacle Studio 112 aspect ratio adjustment methods Projektets videoformat

Källvideo i fel bredd-höjdförhållande kan kompenseras med svarta fält (V), genom att dra ut till helskärmsformat (M) och med panorera och skanna-funktionen (H). Varje metod har sina för- och nackdelar.

Bakgrundsrendering

Projektets format används också som ett målformat för rendering, dvs. den process då video genereras av inspelat material som innehåller HFX-övergångar, effekter eller liknande krävande påläggningar. Innan sådant videomaterial har blivit renderat, kan det inte spelas upp helt mjukt och med detaljtydlighet under förhandsgranskning.

Studio kan genomföra renderingen “bakom kulisserna” medan du arbetar. Denna funktion styrs från bakgrundsrenderingsrutan background renderingalternativpanelen Video and audio preferences.

Pinnacle Studio image004 Projektets videoformat

Om du följer dialogrutans råd angående vilken kodek som bör användas för bakgrundsrendering kan det hjälpa till att reducera renderingstiden när din färdiga film exporteras.

Om du tänker förhandsgranska din video på en extern enhet (gäller endast Studio Plus), kan du behöva ange vilket projektformat och vilken bakgrundsrenderingskodek som ska användas för att matcha den enheten. Ska du till exempel förhandsgranska videon på en analog monitor som är kopplad till din dv-kamera, ska du göra din bakgrundsrendering i dv.

Projektets videoformat