Tillföra videoklipp till din film

Det finns två sätt att tillföra ett videoklipp till din film:

Dra-och-släpp (Drag and drop): Dra en scen från sektionen Videoscener (Video scenes section) i Albumet och släpp den i Filmfönstret. Detta är normalt det snabbaste och enklaste sättet att klippa ihop en råkopia av din film. Du kan även dra flera scener på samma gång.

Klippbordet (The clipboard): Klippbordets vanliga funktioner (Klipp ut, Kopiera och Klistra in (Cut, Copy and Paste)) kan användas tillsammans med videoklipp i Filmfönstret. Kopieringsfunktionen fungerar även med Albumscener.

När en scen eller en sekvens klistras in i Filmfönstret, sätts den in vid första sekvensgränsen vid positionen för redigeringslinjen. Du kan använda de vanliga tangentkombinationerna (Ctrl+X för klipp ut, Ctrl+C för kopiera, Ctrl+V för klistra in), eller välja önskad funktion från högerklicksmenyn.

När Filmfönstret är i Tidslinjevisning (Timeline view), kan du släppa scenen eller sekvensen på något av följande spår:

·    Huvudvideospåret. Om klippet har tillhörande ljud, läggs det till originalljudspåret (original audio track). Detta videospår kommer att fungera som bakgrund för alla ljud eller titlar som släpps på de lägre Tidslinjespåren.

·    Överlagringsspåret. Video på detta spår läggs ovanpå innehållet på huvudvideospåret. Effekterna bild-i-bild och färgnyckel (chroma key) används till att göra ett parti av den överlagrade ramen genomskinligt, så att en del av innehållet på huvudvideospåret blir synligt. Om inte Studio Plus används kommer varje klipp i överlagringsspåret att visas med ett grafiskt “vattenmärke”. Om du bestämmer dig för att använda överlagringsspåret kan du när som helst uppgradera till Studio Plus.

·    Titelspåret. Om överlagringsspåret i Studio Plus är dolt, öppnas det när ett videoklipp släpps på titelspåret och klippet placeras ovanpå överlagringsspåret. I övriga versioner av Studio, eller om överlagringsspåret redan visas, går det inte att släppa videoklipp på titelspåret.

·    Ljudeffektspåret eller bakgrundsmusikspåret. Att släppa ett videoklipp på något av dessa spår medför att klippets ljud släpps på spåret.

Tillföra videoklipp till din film