Trimning av videoklipp

Vanligtvis innehåller importerade videoscener mer material än du faktiskt behöver för din film. “Trimning” – processen att justera ingångs- och utgångspunkterna i ett klipp för att ta bort oönskat material – är en fundamental del av redigeringen.

Inga data går förlorad vid trimning: Studio skapar nya start- och stoppunkter för klippet i Filmfönstret (Movie Window) men ändrar inte den ursprungliga Albumscenen. Detta innebär att du alltid kan återställa sekvenser till ursprungsskicket, eller välja andra trimpunkter.

Studio erbjuder två sätt att trimma valfritt klipp (videoscener, övergångar, titlar, stillbilder, ljudsekvenser och diskmenyer) (video scenes, transitions, titles, still images, audio clips and disc menus):

·    Direkt på Tidslinjen.

·    Att använda verktyget Klippegenskaper.

Ett videoklipp kan trimmas till vilken ingångs- och utgångspunkt som helst inom originalscenen.

ð Trimning på Tidslinjen med handtag

ð Tips vid trimning av klipp

ð Trimma videosekvenser med verktyget Klippegenskaper

ð Återställa trimmade klipp

Trimning av videoklipp