Tips vid trimning av klipp

Om du har svårt att styra kanterna på klippen under, trimning kan du försöka följande:

·    Undersök om det valda klippet är det du vill trimma och att det är det enda som är valt.

·    Utvidga Tidsskalan (Timescale) tills det blir lättare att göra finjusteringar.

·    Undgå att utvidga Tidsskalan för mycket, vilket får klippen att verka väldigt långa. Om det händer, bör du ångra till dess att skalan är som du vill ha den; eller minska skalan genom att dra den åt vänster; eller välja ett lämpligt värde från Tidsskalans kontext meny.

Tips vid trimning av klipp