Trimning på Tidslinjen med handtag

Det snabbaste sättet att trimma ett klipp är att dra i kanterna på klippet direkt på Tidslinjen (Timeline). Följ med i Spelaren (the Player) medan du trimmar så du hittar precis den bildram där du vill börja eller sluta.

Låt oss först se på den enklaste formen för trimning, i en film med bara ett klipp. Därefter ser vi på den mer normala formen för trimning, ett klipp med andra föregående och efterföljande klipp.

För att trimma ett klipp på Tidslinjen:

1.    Radera alla utom en sekvens från Tidslinjen. Om Tidslinjen är tom, dra in en scen från Albumet.

2.    Utvidga Tidsskalan (Timescale) för att underlätta finjusteringar.

Håll musmarkören var som helst på Tidslinjen förutom rakt över redigeringslinjen. Markören ändras till en klocksymbol. Klicka och dra åt höger för att utvidga Tidsskalan.

Denna illustration visar maximal utsträckning, där varje märke representerar en bildram:

Pinnacle Studio 117 timescale fully expanded Trimning på Tidslinjen med handtag

3.    Håll musmarkören över högra kanten på klippet. Markören ändras till en vänsterpekande pil.

Pinnacle Studio 117 trim single 1 Trimning på Tidslinjen med handtag

4.    Klicka och dra åt vänster medan du håller ett öga på Spelaren, som uppdateras löpande för att visa den sista bildramen i det trimmade klippet.

När du förkortar klippet pekar markören både åt höger och vänster, för att visa att klippet kan dras i bägge riktningarna. Du kan reducera klippet till så lite som en enkel bildram, eller öka den till slutet av källscenen.

Pinnacle Studio 118 trim single 2 Trimning på Tidslinjen med handtag

5.    Släpp musknappen. Nu är klippet trimmat.

Flera klipp

Hemligheten bakom att trimma en sekvens när det finns flera sekvenser på Tidslinjen, är att du först måste välja den sekvens du vill trimma genom att klicka på den med musen.

För att trimma med flera sekvenser på Tidslinjen:

1.    Arrangera två korta sekvenser på Tidslinjen (Timeline).

2.    Justera tidsskalan tills det klippet du vill justera har en lämplig redigeringsstorlek.

3.    Klicka på det andra klippet. Videospåret borde nu se ut så här:

Pinnacle Studio 118 trim multiple 1 Trimning på Tidslinjen med handtag

Du kan trimma den högra kanten på klippet precis som i exemplet ovan med ett klipp. När du gör det kommer den sista bildramen i klippet att visas i Spelaren (the Player). Så länge det andra klippet förblir valt, kan du fortsätta trimma video genom att dra kanten åt vänster, eller återskapa genom att dra kanten åt höger.

4.    Medan den andra sekvensen fortfarande är vald, flyttar du musmarkören över vänstra kanten på sekvensen tills markören ändras till en högerpekande pil.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 2 Trimning på Tidslinjen med handtag

5.      Dra den andra scenens vänstra kant åt höger.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 3 Trimning på Tidslinjen med handtag

Medan du drar ser du första bildramen i klippet i Spelaren. Så länge klippet förblir valt, kan du fortsätta trimma video genom att dra kanten åt höger, eller återskapa genom att dra kanten åt vänster.

6.      Släpp musknappen. Klippet du har trimmat hoppar tillbaks och lägger sig vid den högra kanten på det första klippet.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 4 Trimning på Tidslinjen med handtag

Luckor och fyllningar: Att trimma med  Ctrl -tangenten

Som vi såg i det föregående exemplet så fylls luckan genast igen när du kortar av ett klipp på videospåret – klippet och alla klipp till höger om det flyttas automatiskt åt vänster så att det inte uppstår något tomrum. Samtidigt kortas klipp på de övriga spåren av så att hela Tidslinjen hålls synkroniserad. När du däremot trimmar ett klipp på något annat spår, stängs luckorna inte igen automatiskt, och inget annat spår påverkas.

Detta förhandsvalda beteende vid trimning underlättar redigeringen i de flesta fall, men Studio ger dig också möjlighet att helt vända om på beteendet när det behövs. Om du trycker på Ctrl key (Kontrolltangenten) innan du börjar trimma ett klipp på videospåret, så kommer varken det klippet eller några andra att flyttas och luckorna kommer inte att fyllas igen. Inte heller de övriga spåren påverkas.

På samma sätt inverteras det normala beteendet när Ctrl används vid trimning på andra spår: klippen på spåret flyttas samman så att de fyller ut alla luckor som uppstår vid trimningen. Inte heller nu påverkas klippen på de spår där du inte gjort någon trimning.

Notera: Klicka här för information om hur Ctrl på motsvarande sätt påverkar beteendet när klipp raderas.

Trimning på Tidslinjen med handtag