Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

Nopein trimmaustapa on leikkeiden reunojen vetäminen Aikajanalla. Seuraa samalla Playeria löytääksesi ruudun, josta haluat aloittaa tai johon haluat lopettaa.

Aluksi otamme esimerkiksi kaikkein yksinkertaisimman trimmaustapauksen, elokuvan, jossa on vain yksi leike. Sitten tarkastelemme tavanomaisempia tilanteita, joissa trimmaat yhtä leikettä, joka on muiden leikkeiden ympäröimä.

Trimmataksesi yhtä leikettä Aikajanalla:

1.    Tuhoa Aikajanalta kaikki muut leikkeet paitsi haluamasi. Jos Aikajana on tyhjä, raahaa sille jokin leike Albumista.

2.    Levitä Aikaskaalaa helpottaaksesi hienosäätöä.

Sijoita hiiren osoitin Aikajanalle – mihin tahansa, mutta ei suoraan editointilinjan yläpuolelle. Osoitin muuttuu kellosymboliksi. Näpäytä ja vedä sitä oikealle levittääksesi Aikaskaalaa.

Tästä kuvasta näet laajimman mahdollisen levityksen. Kahden pystymerkin väliin jäävä alue vastaa yhtä ruutua:

Pinnacle Studio 117 timescale fully expanded Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

3.    Aseta hiiren osoitin leikkeen oikean reunan yli. Osoittimesta tulee vasemmalle osoittava nuoli.

Pinnacle Studio 117 trim single 1 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

4.    Näpäytä ja vedä vasemmalle ja seuraa samalla Playeriä, joka päivittyy jatkuvasti ja näyttää trimmatun leikkeen viimeisen ruudun.

Lyhentäessäsi leikettä nuoliosoitin muuttuu kaksisuuntaiseksi. Tämä kertoo, että voit vetää leikkeen reunaa sekä vasemmalle että oikealle. Voit pienentää leikkeen jopa yhteen ruutuun tai jatkaa sitä lähdekohtauksen loppuun saakka.

Pinnacle Studio 118 trim single 2 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

5.    Päästä irti hiiren painikkeesta. Olet nyt trimmannut leikkeen.

Useita leikkeitä

Kun Aikajanalla on useita leikkeitä, sinun pitää näpäyttää haluamaasi leikettä hiirellä ennen kuin voit aloittaa sen trimmaamisen.

Näin trimmaat, kun Aikajanalla on useita leikkeitä:

1.    Vie Aikajanalle kaksi lyhyttä leikettä.

2.    Säädä Aikaskaalaa, kunnes se leike, jota haluat editoida, on editointia ajatellen sopivan kokoinen.

3.    Näpäytä jälkimmäistä leikettä. Kuvaraidan pitäisi nyt näyttää tältä:

Pinnacle Studio 118 trim multiple 1 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

Voit trimmata leikkeen oikeanpuoleista reunaa samoin kuin edellä esitetyssä yhden leikkeen esimerkissä. Tehdessäsi niin leikkeen viimeinen ruutu näkyy Playerissa. Niin kauan kuin jälkimmäinen leike säilyy valittuna voit trimmata lisää videota vetämällä reunaa vasemmalle tai palauttaa jo trimmaamaasi video vetämällä reunaa oikealle.

4.    Pidä jälkimmäinen leike yhä aktiivisena ja siirrä hiiren osoitin leikkeen vasemman reunan yli – niin pitkälle, että osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 2 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

5.      Vedä jälkimmäisen leikkeen vasenta reunaa oikealle.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 3 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

Vetäessäsi reunaa leikkeen ensimmäinen ruutu näkyy Playerissä. Niin kauan kuin leike säilyy aktiivisena voit trimmata lisää videota vetämällä reunaa oikealle tai palauttaa jo trimmaamaasi videota vetämällä reunaa vasemmalle.

6.      Päästä irti hiiren painikkeesta. Trimmaamasi leike asettuu ensimmäisen leikkeen oikeaa reunaa vasten.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 4 Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen

Välit ja täytteet: Trimmaus Ctrl-näppäimellä

Kuten edellä olevassa esimerkissä näimme, leikkeen lyhentäminen kuvaraidalla liikuttaa kaikkia leikkeen oikealla puolella olevia leikkeitä vasemmalle, jotta raidalle ei muodostusi tyhjää väliä. Samaan aikaan muidenkin raitojen leikkeet lyhenevät, jotta Aikajana pysyisi tahdistettuna. Mutta jos trimmaat leikettä millä tahansa muulla raidalla, välejä ei automaattisesti kurotakaan kiinni eikä trimmauksella ole vaikutusta toisiin raitoihin.

Tämä trimmauksen oletustoiminto yksinkertaistaa editointia useimmissa tilanteissa, mutta Studio antaa myös mahdollisuuden muuttaa oletusasetuksia tarpeen tullen. Jos painat Ctrl-näppäintä ennen kuin alat trimmata kuvaraidalla olevaa leikettä, kyseistä leikettä tai mitään muitakaan leikkeitä ei sijoiteta uudelleen eikä välejä kurota umpeen. Muut raidat pysyvät koskemattomina.

Ctrl-näppäimen käyttäminen muita raitoja trimmatessa muuttaa myös niiden oletustoiminnot. Trimmauksesta aiheutuneet välit kurotaan umpeen, mutta muihin raitoihin trimmauksella ei ole vaikutusta.

Huomaa: Näpäytä tähän saadaksesi tietoa Ctrl-näppäimen rinnakkaistoiminnoista leikkeitä tuhotessa.

Trimmaus Aikajanalla kahvoja käyttäen