Trimming på Tidslinje med håndtak

Den raskeste måten å trimme på er ved å dra klippets kanter direkte på Tidslinjen. Hold øye med Player mens du trimmer, slik at du finner framen du vil begynne eller slutte med.

La oss først se på det enkleste trimmeeksemplet, i en film med bare ett klipp. Deretter tar vi for oss en noe mer vanlig situasjon, der vi trimmer ett enkelt klipp som er omringet av andre klipp.

For å trimme ett enkelt klipp på Tidslinjen:

1.    Slett alle klippene unntatt ett fra Tidslinjen. Er Tidslinjen tom, dra en scene over fra Albumet.

2.    Utvid Tidsskalaen for å gjøre finjusteringer enklere.

Plasser muspekeren hvor som helst på Tidslinjen, bortsett fra rett over redigeringslinjen. Pekeren blir til et klokkesymbol. Klikk og dra mot høyre for å utvide Tidsskalaen.

Illustrasjonen nedenfor viser maksimum utvidelse, hvor hvert merke representerer en enkelt frame:

Pinnacle Studio 117 timescale fully expanded Trimming på Tidslinje med håndtak

3.    Plasser muspekeren over den høyre kanten av klippet. Pekeren blir en venstrepil.

Pinnacle Studio 117 trim single 1 Trimming på Tidslinje med håndtak

4.    Klikk og dra mot venstre mens du holder øye med Player, som oppdateres løpende for å vise den siste framen i det trimmede klippet.

Når du forkorter klippet, blir pilpekeren toveis, og indikerer at kanten på klippet kan dras til både venstre og høyre. Du kan redusere klippet til så lite som en enkelt frame, eller øke det helt til slutten av kildescenen.

Pinnacle Studio 118 trim single 2 Trimming på Tidslinje med håndtak

5.    Slipp musknappen. Klippet er nå trimmet.

Flere klipp

Hemmeligheten bak å trimme et klipp når det er flere klipp på Tidslinjen er å først velge klippet som skal trimmes ved å klikke på det med musen.

For å trimme med flere klipp på Tidslinjen:

1.    Sett opp Tidslinjen med to korte klipp.

2.    Juster Tidsskalaen til klippet du vil justere har en størrelse som er egnet for redigering.

3.    Klikk på det andre klippet. Video-sporet skal nå se omtrent slik ut:

Pinnacle Studio 118 trim multiple 1 Trimming på Tidslinje med håndtak

Du kan trimme klippets høyre kant akkurat som i eksempelet med et enkelt klipp ovenfor. Når du gjør det, vises den siste framen i klippet i Player. Så lenge det andre klippet forblir markert, kan du fortsette å trimme mer video ved å dra kanten til venstre, eller tilbakestille litt av den trimmede videoen ved å dra kanten mot høyre.

4.    Med det andre klippet valgt, flytt muspekeren over den venstre kanten av klippet til pekeren blir til en høyrepil.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 2 Trimming på Tidslinje med håndtak

5.      Dra den venstre kanten av den andre scenen mot høyre.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 3 Trimming på Tidslinje med håndtak

Når du trekker i klippet vises den første framen i klippet i Player. Så lenge klippet er markert kan du fortsette å trimme mer video ved å dra kanten mot høyre, eller tilbakestille litt av den trimmede videoen ved å dra kanten mot venstre.

6.      Slipp musknappen. Klippet du trimmet hopper tilbake og legger seg inn til den høyre kanten på det første klippet.

Pinnacle Studio 119 trim multiple 4 Trimming på Tidslinje med håndtak

Mellomrom og fylling: Trimming med Ctrl-tasten

Som vi har sett i eksempelet over, når du forkorter et klipp på video-sporet, flyttes klippet og eventuelle klipp som er til høyre for det, mot venstre etter behov, slik at det ikke etterlates et mellomrom. Samtidig forkortes klipp på andre spor for å holde hele Tidslinjen synkron. Når du trimmer et klipp på et hvilket som helst annet spor, blir mellomrommene imidlertid ikke automatisk lukket, og ingen andre spor berøres.

Denne standard trimmeoppførselen forenkler redigering under de fleste omstendigheter, men Studio gir deg også en metode for å reversere oppførselen når det er nødvendig. Trykker du Ctrl-tasten før du begynner å trimme et klipp på video-sporet, blir verken det klippet eller andre klipp omplassert, og mellomrom fylles ikke igjen. Andre spor påvirkes ikke.

I mens vil bruk av Ctrl når du trimmer klipp på andre spor igjen reversere den normale oppførselen. Klippene på sporet nærmer seg hverandre for å fylle igjen eventuelle mellomrom trimmingen etterlater seg. Klipp på andre spor enn det som trimmes påvirkes fremdeles ikke.

Merk: Klikk her for informasjon om den parallelle oppførselen til Ctrl-tasten ved sletting av klipp.

Trimming på Tidslinje med håndtak