“Input signal ikke fundet”-fejlmelding under optagelse

Svar ID 13420

Hele fejlmeldingen lyder: “Et gyldig input signal kan ikke opfanges. Check venligst dine kabler.” Dette er en analog optagelsesmeddelelse. Formålet er at gøre opmærksom på at optagelsen ikke kan fortsætte, fordi Studio ikke kan opfange et videosignal.

Gennemgå efter tur følgende fejlsøgningstrin indtil problemet er løst:

·    Kabler: Som fejlmeldingen antyder, er det åbenlyst først at checke, at dine kabler er sat korrekt i. ”Video out” tilkoblingspunktet til din videokilde (camcorder, VCR) skal være koblet til ”video in” tilkoblingspunktet i din optage-enhed, enten ved hjælp af et komposit (RCA) kabel eller et S-video kabel.

·    Indstillinger for optagelseskilde: Klik på Indstillinger Ø Optagelseskilde i Studio, og bekræft at Optagelsesenhed indstillingen for både video og audio er sat til den korrekte enhed (såsom ”Pinnacle 500-USB”). Når først du er der, så slå VCR Input muligheden til, og check din TV-standard er sat korrekt: For eksempel til NTSC i Nordamerika og til PAL i Europa.

·    Indstillinger for video-input i Studio: Video-input på gliderpanelet på diskometeret skal være indstillet korrekt for kablerne og tilkoblingspunkterne du bruger – begge komposit for S-Video.

·    Videokilden skal spille: Tænd for din camcorder eller VCR og tryk Afspil, og check at den ikke er ved slutningen af båndet. På mange camcordere og VCR-optagere kan ”input-signal ikke fundet” dukke op, hvis enheden sættes på pause eller stoppes. Sørg for at enheden afspiller video, før du trykker på Start Optagelse knappen.

·    Forhåndsvisningsvindue: Video bør afspilles i forhåndsvisningsvinduet efter at du har udført de foregående trin. Hvis forhåndsvisningen ikke fungerer, så fortsæt til næste trin.

·    Forlad og gå tilbage til optagelsesmodus: Efter at have checket, at din videokilde spiller, klik først på Rediger i Studio og vend så tilbage til Optagelse fanen. I nogle tilfælde har denne enkle rettelse hjulpet.

·    Andre USB-enheder: Hvis din optagelsesenhed er tilkoblet computeren via USB, så prøv at frakoble alle andre USB-enheder før du prøver igen. Hvis det stadig ikke virker, så luk Studio-programmet, frakobl og tilkobl straks optagelsesenheden, og genstart Studio.

·    Geninstallér optagelsesdriveren: Luk Studio og geninstallér optagelsesdriveren. Kontakt producenten for hjælp, hvis optagelsesenheden ikke er en Pinnacle-enhed.

“Input signal ikke fundet”-fejlmelding under optagelse