De anatomie van een thema

Voor voorbeelden van de werking van thema’s bekijken we het meegeleverde thema “50s Modern”, dat vijf sjablonen bevat.

Alle sjablonen in dit thema maken gebruik van hetzelfde achtergronddesign – een abstract, scrollend patroon. Het is doorlopend zichtbaar behalve tijdens videosegmenten op volledige framegrootte. De kleur van het patroon wordt ingesteld met behulp van een parameter in de Thema-editor voor de sjablonen.

We bekijken nu de afzonderlijke sjablonen om te zien hoe ze worden opgebouwd met de elementen – clips en bijschriften – die u aanlevert in de Thema-editor.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   opening De anatomie van een themaBegin: Een Begin-sjabloon start meestal met een bepaalde animatie, inclusief titels, en eindigt met video op volledige framegrootte. Ons “50s Modern” voorbeeld volgt dat patroon.

De scrollende achtergrondanimatie loopt gedurende het grootste gedeelte van deze sequentie. Binnen de animatie worden twee aanpasbare bijschriften weergegeven. Ze worden in het diagram aangegeven onder de lijnen op de balk “Animatie”. Beide bijschriften vliegen het frame in en uit (donkere lijnkleur), met een pauze van anderhalve seconde voor stationaire weergave (lichte lijnkleur) er tussendoor.

Pinnacle Studio image002 De anatomie van een thema

Schematische weergave van de sjabloon Begin in het thema ‘50s Modern’ op de standaardlengte van ongeveer 14 seconden.

Op het moment dat het tweede bijschrift het frame verlaat, verschijnt er een geanimeerd venster met de lopende videosubclip. De video zoomt naar volledige framegrootte bij 11:18 in de themaclip en blijft zo tot het einde (het witte gedeelte van de balk “Video” in het diagram).

Standaard bedraagt de lengte van deze themaclip 13:29. De ingebouwde videoclip start op het vaste tijdspunt 7:03 en loopt tot het einde; de lengte is dus 6:26. Als uw videosubclip lang genoeg is, kunt u de gehele clip verlengen en het gedeelte van de video op volledige framegrootte uitbreiden. Deze mogelijkheid wordt in het diagram aangegeven met de pijl aan het einde van de balk “Video”.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue a De anatomie van een themaSegue A: Segue-sjablonen verbinden twee videosequenties op volledige framegrootte door middel van een animatie. Het eerste Segue-voorbeeld begint met twee seconden video op volledige framegrootte en zoomt vervolgens uit om de vorming van meerdere videovensters die tegelijkertijd lopen te laten zien. Door in te zoomen op de laatste subclip, gaat u naar een uitbreidbaar gedeelte van video op volledige framegrootte.

Pinnacle Studio image004 De anatomie van een thema

Segue A integreert meerdere videobronnen.

Segue B: Deze Segue heeft als doel het op een eenvoudigere manier verbinden van twee videoclips. De eerste subclip begint op volledige framegrootte, zoomt vervolgens uit en draait weg van de kijker. Zodra de achterkant van het roterende paneel in beeld komt, ziet u dat de tweede subclip de eerste heeft vervangen. Het paneel zoomt in en vult het frame richting het einde van de clip.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue b De anatomie van een themaPinnacle Studio image006 De anatomie van een thema

Segue B maakt een eenvoudigere overgang.

Ook hier kan het segment op het volledige scherm van de tweede subclip worden verlengd door de themaclip op de tijdlijn uit te breiden.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue c De anatomie van een themaSegue C: Dit is vergelijkbaar met Segue B, behalve dat het vliegende videopaneel een extra rondje maakt In het midden voor een extra subclip in de sequentie.

Pinnacle Studio image008 De anatomie van een thema

Segue C bevat een overbruggende videosubclip.

De laatste subclip kan weer worden uitgebreid.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   ending De anatomie van een themaEinde: Het doel van een Einde-sjabloon is het tegenovergestelde van het doel van een Begin-sjabloon. In dit voorbeeld wordt de interne structuur vrijwel volledig gespiegeld. Video op volledige framegrootte verdwijnt langzaam terwijl er een vliegend paneel verschijnt met geanimeerde bijschriften – precies het tegenovergestelde van de hierboven beschreven Begin-sequentie. Het enige verschil is dat in dit geval het gedeelte van de clip met video op volledige framegrootte niet kan worden uitgebreid.

Pinnacle Studio image010 De anatomie van een thema

Het Einde-thema is feitelijk het tegenovergestelde van het Begin-thema.

De anatomie van een thema