Fout “Branden mislukt” verschijnt in Film maken

Antwoord-ID 13438

Als Studio de foutmelding “Branden mislukt” geeft wanneer u probeert een optische schijf te maken (bijvoorbeeld een DVD), probeer dan de volgende oplossingen totdat het probleem is opgelost.

·     Werk Studio bij met de nieuwste patch: Gebruik de menuopdracht HelpØSoftware-updates om te controleren of u over de laatste updates voor het programma Studio beschikt.

·     Gebruik de brandoptie in de instellingen Schijf maken: In Studio klikt u op Setup Ø Schijf maken. Onder het vak Brandopties selecteert u “Schijfinhoud maken en dan branden” door op het keuzerondje voor de instelling en vervolgens op OK te klikken. Laat deze instelling zo staan totdat de probleemoplossing is voltooid.

·     Start Studio opnieuw: Sluit Studio af en start het programma vervolgens opnieuw. Probeer de schijf nu opnieuw te maken met behulp van de instelling Schijfinhoud maken en dan branden (zie hierboven).

·     Start de computer opnieuw op: Probeer de lade van de DVD-brander te openen. Als de lade niet opengaat, schakelt dan Studio uit en start de computer opnieuw op. Nadat u Studio opnieuw hebt gestart, probeert u de schijf opnieuw te maken met behulp van de instelling Schijfinhoud maken en dan branden.

·     Controleer de media: Controleer of er een lege, eenmalig beschrijfbare schijf in de DVD-brander is geplaatst en of uw DVD-brander ondersteuning biedt voor het mediatype dat u gebruikt. Tijdens het oplossen van problemen raden we normaal gesproken het gebruik van rewriteable media, herschrijfbare schijven, aan om het aantal verspilde schijven te verminderen. Als u echter alleen rewriteable media (RW) hebt gebruikt, dan raden we u ook aan te experimenteren met zogenoemde write-once (-/+ R) DVD’s. Vanwege de betrouwbaarheid adviseert Pinnacle een bekend DVD-merk te gebruiken, zoals Sony, Apple of Memorex. Bij het oplossen van problemen raden wij u aan DVD’s van een of meer verschillende fabrikanten te proberen.

·     Bewerk het register: Neem deze  stap alleen als aan het volgende is voldaan: u hebt een back-up van het register gemaakt voordat u wijzigingen aanbrengt en weet hoe u het register naar de vorige staat kunt herstellen; u hebt het register al eerder met goed gevolg bewerkt; en u accepteert de risico’s die horen bij het bewerken van het register. Als u verder wilt gaan, verwijder dan de vermelding Recorder in het volgende registerpad (gebruik van hoofdletters kan afwijken):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VOB\CDRApp\Recorder

Met deze verandering wordt de brand-engine gedwongen het station volledig opnieuw te scannen.

Fout “Branden mislukt” verschijnt in Film maken