Fout “Videoapparaat niet gevonden” verschijnt in de modus Opname

Antwoord-ID 13618

Deze foutmelding geeft aan dat Studio “geen verbinding met uw videoapparaat kan maken” en geeft basisinstructies voor zowel digitale als analoge opnameapparaten. De twee onderstaande subparagrafen bieden details over het oplossen van deze fout bij beide apparaattypen.

Digitale opnameapparaten

Als u opneemt van een digitale bron (DV, Digital 8, HDV), doorloop dan de volgende stappen totdat het probleem is opgelost:

1.      Stel de opnamebron van Studio in op 1394: Controleer bij Opnameapparaten in het optiepaneel Opnamebron  of zowel video als audio zijn ingesteld op DV-Camcorder – Pinnacle 1394; klik dan op OK. Studio is nu ingesteld voor opname via de 1394-poort.

Pinnacle Studio image001 Fout “Videoapparaat niet gevonden” verschijnt in de modus Opname

Als de optie DV Camcorder niet wordt vermeld, dan laadt Windows de driver voor de 1394 Host Controller niet. Ga naar de stap “Apparaatbeheer” hieronder om dit probleem op te lossen. Zodra de driver correct is geladen, controleert u of de opnames in Studio succes hebben.

2.      Checklist voor DV-, Digital 8- en HDV- camcorders:

·     Verzeker u ervan dat de camera in de weergavemodus staat. Sommige fabrikanten  van camcorders gebruiken mogelijk verschillende terminologie zoals VTR of VCR. Dit betekent allemaal hetzelfde: de camcorder gaat de tape afspelen. De camcorder mag niet in de cameramodus staan.

·     De camcorder moet zijn ingeschakeld. Sluit de camera aan op het lichtnet. Gebruik de camera niet op de accu.

·     De camcorder moet via een 1394-kabel op de Firewire-poort van de computer zijn aangesloten.

·     Koppel de 1394-kabels los en sluit hem weer aan op zowel de camcorder als de computer; verzeker u ervan dat beide uiteinden van de kabel goed zijn aangesloten. Als u over meerdere 1394-poorten beschikt, probeer ze dan allemaal. Studio neemt pas op van een DV- of Digital 8- camcorder als deze is aangesloten via de DV/Firewire/1394-poort (niet op een USB-poort).

3.      Apparaatbeheer: Controleer via Apparaatbeheer of zowel de 1394-controller als de drivers van de digitale camcorder zijn geladen.

·     Klik op Start Ø Configuratiescherm. In het venster Configuratiescherm dubbelklikt u op Systeem.

·     In het venster Systeemeigenschappen dat nu verschijnt klikt u op de tab Hardware.

·     Klik op de knop Apparaatbeheer.

·     De driver van de 1394-kaart wordt vermeld onder de kop “IEEE 1394 Bus Host Controller” of als een “Texas Instruments OHCI-IEEE 1394 Host Controller”. De chip op uw kaart is mogelijk van een andere fabrikant en er staat dus wellicht een andere naam dan Texas Instruments. Als er een uitroepteken naast het apparaat staat (dit is een foutsymbool), dan is het niet goed geladen.

·     De driver van de camcorder staat onder Beeldapparaten als een “merknaam DV-camcorder” (vul “Sony”, “Canon”, “JVC” enzovoort in voor merknaam). Als er een uitroepteken naast het apparaat staat, dan is het niet goed geladen.

·     Als u de apparaten niet goed krijgt geïnstalleerd, neem dan contact op met de ondersteuningsafdeling van de desbetreffende fabrikant.

Let op: Wanneer de camcorder wordt in- en uitgeschakeld, wordt de driver van de camcorder geladen en afgesloten. De cursor moet de vorm van een zandloper krijgen zodra het apparaat wordt gedetecteerd en Windows de driver laadt. Windows (XP en Vista) geeft normaal gesproken tevens de melding “Nieuwe hardware gevonden” wanneer de camcorder wordt ingeschakeld en het apparaat wordt gedetecteerd.

Als uw 1394-poort zich op een afzonderlijke kaart bevindt (en dus geen onderdeel van het moederbord is), schakelt u de computer uit en verplaatst u de 1394-kaart naar een ander PCI-slot. Als er geen slot meer beschikbaar is, ruil dan van plaats met een andere PCI-kaart. Start de computer opnieuw op. De hardwarewizard moet de nieuwe hardware nu automatisch detecteren. Volg de aanwijzingen op het scherm om het laden van de driver te voltooien (als er aanwijzingen verschijnen). Als Apparaatbeheer nu aangeeft dat de kaart correct is geladen, gaat u terug naar Studio om te controleren of de opname nu slaagt.

4.      AM Capture (vaak afgekort tot “AmCap”): Indien zowel de drivers voor de 1394-controller als de D
V-camcorder correct worden vermeld in Apparaatbeheer en Studio desondanks geen opname van het apparaat maakt, probeer dan op te nemen door middel van AM Capture. Dit is een klein, eenvoudig opnameprogramma van Microsoft voor het opnemen van DV-apparaten.

·     Klik op Start Ø Programma’s Ø Pinnacle Studio 12 Ø Gereedschappen Ø AM Capture.

·     Selecteert de menuopdracht Apparaat Ø Microsoft DV-camera en videorecorder.

·     Doorloop de checklist bij stap 2 hierboven om te controleren of uw camcorder gereed is.

·     Druk op afspelen op de camcorder. De video moet nu worden weergegeven in AmCap. Als dit niet het geval is, ga dan weer naar stap 2.

·     Terwijl de video wordt afgespeeld, klikt u op Opname Ø Start opname.

Als AmCap geen opnames kan maken van het DV-apparaat, dan is er iets mis met de 1394-driver of de DV-driver. Beide drivers vormen een onderdeel  van Windows XP. Neem contact op met Microsoft of uw computerhandelaar voor assistentie. Als u bekend bent met de reparatieprocedure van XP: sommige klanten hebben deze procedure met succes gebruikt om problemen met de 1394-driver op te lossen.

Als AM Capture werkt, raden wij u aan Studio te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Als tijdelijke oplossing kunt u de video opnemen in AmCap en vervolgens in Studio importeren voor bewerking.

Analoge opnameapparaten

Als u opneemt van een analoge bron (8mm- of Hi-8-camcorder, videorecorder enzovoort), controleer dan of zowel de video als audio zijn ingesteld op het analoge apparaat dat u gebruikt. Selecteer uw hardware in de lijst onder Opnameapparaten in het optiepaneel Opnamebron:

Pinnacle Studio image002 Fout “Videoapparaat niet gevonden” verschijnt in de modus Opname

Sommige analoge opnameapparaten beschikken niet over audio-ingangen. In dit geval:

·     Stel het apparaat voor audio-opname in Studio in op de ingang van de geluidskaart, vervolgens

·     Sluit de analoge audiobron (videorecorder of analoge camcorder) met een kabel aan op de ingang van de geluidskaart.

Let op: Als er nu een andere fout optreedt bij het opnemen (er wordt geen geldig signaal gevonden), klik dan [>240]hier[<] voor aanvullende hulp.

Fout “Videoapparaat niet gevonden” verschijnt in de modus Opname