Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen

Pinnacle Studio 240 video tool icon   clip properties Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenMet het gereedschap Clipeigenschappen voor schijfmenu’s kunt u hoofdstukkoppelingen maken, bewerken en afstemmen. Het geeft ook toegang tot de titeleditor voor het aanpassen van de visuele inhoud van het menu.

Evenals het gereedschap Clipeigenschappen voor andere cliptypen, kunt u met dit gereedschap een aangepaste naam voor het menu instellen door het vak Naam te bewerken en de clip trimmen door het vak Duur te bewerken.

Pinnacle Studio image002 Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen

De knop Menu bewerken rechtsboven in het gereedschap opent het menu in de titeleditor. Daar kunt u alle visuele aspecten van het menu wijzigen: de afbeeldingen voor achtergrond en knoppen, het uiterlijk en de inhoud van de bijschriften en nog veel meer.

Het voorbeeldgebied aan de linkerkant van het gereedschap toont hoe het menu eruit ziet en heeft ook interactieve functies die u kunt gebruiken wanneer u hoofdstukkoppelingen maakt.

De andere knoppen staan in vier groepen:

·     Knoppen voor het bekijken van een menuvoorbeeld

·     De opties van Menutype

·     Knoppen voor koppelingseigenschappen

·     Knoppen voor het bewerken van hoofdstukken

Knoppen voor het bekijken van een menuvoorbeeld

Deze knoppen bevinden zich onder het voorbeeldgebied.

Pinnacle Studio 241 menu tool   page selector Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenPaginaselector: Voor menu’s met meerdere pagina’s (die meer koppelingen dan een enkele pagina kan bevatten) kunt u met de pijlknoppen selecteren welke pagina actief is in het voorbeeldgebied. U kunt elke pagina in het menu selecteren waarvoor koppelingen zijn gedefinieerd.

Andere manieren om menupagina’s te selecteren:

·     Blader door de pagina’s door op de koppelingsknoppen van de pagina in het voorbeeldgebied te klikken.

·     Gebruik het bedieningspaneel Knopselector om een knop op een willekeurige pagina van het menu te selecteren.

Pinnacle Studio 242 menu tool   link numbers checkbox Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenSelectievakje Koppelingsnummers weergeven: Vink dit selectievakje aan om over elke knop in het menu koppelingsnummers te laten weergeven in het voorbeeldgebied. Koppelingsnummers komen overeen met het formaat en de kleur van hoofdstuktekens in het spoor menu.

De opties van Menutype

Deze twee opties bepalen of u of Studio de hoofdstukkoppelingen voor dit menu zal organiseren.

Pinnacle Studio image005 Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen

Selecteert u Automatische scène-index, dan zorgt Studio ervoor dat uw hoofdstukkoppelingen in dezelfde volgorde op het menu staan als in de film zelf, zelfs wanneer u de volgorde van de clips in het venster Film door elkaar gooit. Bij de instelling Handmatig is de volgorde, waarin hoofdstukken op het menu worden weergegeven, aan u overgelaten. Wilt u uw hoofdstukinstellingen sorteren maar in de toekomst beslissingen kunnen nemen over hun volgorde, klik dan eerst op Automatische scène-index (om de koppelingen te sorteren) en daarna op Handmatig.

Beschikbaarheid: De optie voor het handmatig indelen van menuhoofdstukken is alleen beschikbaar in Studio Plus. In de standaardversie van Studio is de functie Automatische scène-index permanent ingeschakeld.

Knoppen voor koppelingseigenschappen

De knoppen in dit gebied stellen de weergave-eigenschappen van de hoofdstukkoppelingen op het menu in.

Pinnacle Studio 242 menu tool   button selector Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenKnopselector: Elke koppelingsknop in uw menu, onafhankelijk van de pagina waarop die zich bevindt, heeft een uniek volgnummer. Gebruik de pijltoetsen op deze knop om de menuknop te kiezen waaraan u wilt werken. De geselecteerde knop wordt gemarkeerd in het voorbeeldgebied. U kunt ook een knop selecteren door erop te klikken in het voorbeeldgebied.

Pinnacle Studio image007 Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenTekstvak Knopinfo: De tekst voor de huidige knop bewerken zonder naar de  titeleditor te gaan. Het teken “#”  in knopinfo heeft een speciale betekenis: Studio vervangt het door de volgnummer van de knop. Gebruik deze functie om zeker te zijn dat uw knoppen juist genummerd zijn onafhankelijk van wijzigingen in de lay-out van het menu. Om andere kenmerken van een knopinfo te wijzigen – de positie ervan, lettertype en opmaak – klikt u op de knop Menu bewerken om titeleditor te starten.

Pinnacle Studio 243 menu tool   set thumbnail button Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenKnop Pictogram instellen: Standaard is het op een menuknop weergegeven pictogrambeeld het beeld waaraan de knop gekoppeld is. U kunt echter elk willekeurig beeld in uw film als pictogram uitkiezen. Verplaats hiervoor de schuifregelaar van de tijdlijn naar het exacte beeld dat u wenst (zoals weergegeven in de player) en klik op de knop Pictogram instellen.

Pinnacle Studio image009 Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenSelectievakje Pictogrammen bewegend: Vink deze optie aan als u wilt dat de knoppen van uw menu bewegende video van hun doelhoofdstukken weergeven in plaats van een statisch pictogrambeeld. Omdat deze functie vereist dat de bewegende pictogrammen vooraf worden berekend, zullen de resultaten niet meteen verschijnen wanneer u een voorbeeld van uw film bekijkt in de player. In plaats hiervan ziet u een gekleurde balk op de Tijdschaal boven de menuclip. Deze balk geeft aan dat de clip op de achtergrond wordt gerenderd zonder dat uw sessie wordt onderbroken.

Renderen op de achtergrond is optioneel. U kunt deze functie indien gewenst uitschakelen in het optiepaneel Video- en audio-instellingen (Setup Ø Video- en audio-instellingen).

Beschikbaarheid: De functie Pictogrammen bewegend is alleen beschikbaar in Studio Plus.

 

Knoppen voor het bewerken van hoofdstukken

De bediening in dit gedeelte selecteert of past de afzonderlijke hoofdstukknoppen binnen een menu aan.

Pinnacle Studio image010 Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenDe knoppen Hoofdstuk instellen: Deze knoppen  maken of verbreken de koppeling tussen de op dit moment geselecteerde hoofdstukknop in het menu en diens doelclip.

Zo stelt u een koppeling in: Plaats de Tijdlijn-schuifregelaar binnen een clip van een menu, video, thema of stilstaand beeld en klik op de knop Hoofdstuk maken Pinnacle Studio 244 menu tool   set chapter button Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen. Voor videoclips en clips met stilstaande beelden wordt het hoofdstukpunt ingesteld op de exacte plaats van de schuifregelaar binnen de clip.

Zo verwijdert u een koppeling: Klik op de knop Hoofdstuk verwijderen Pinnacle Studio 244 menu tool   clear chapter button Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen.

Pinnacle Studio 244 menu tool   set return button Bewerken met het gereedschap ClipeigenschappenKnop Terug naar menu: Hiermee maakt u een koppeling “teruggaan-naar-menu” aan het einde van de huidige clip. Dit is de plaats waar u het meestal zult willen hebben. Tijdens het afspelen  veroorzaakt de koppeling een onmiddellijke sprong naar diens menu. Wilt u een koppeling teruggaan-naar-menu in het gereedschap Clipeigenschappen maken, plaats dan de schuifregelaar van de tijdlijn in de clip waar u de koppeling wilt hebben en klik op Terug naar menu instellen.

Beschikbaarheid: De functie Terug naar menu is alleen beschikbaar in Studio Plus.

Het selectievakje Teruggaan na ieder hoofdstuk: Stel deze optie in om een koppeling teruggaan-naar-menu na elk hoofdstuk in dit menu in te stellen. Als u op dit vakje klikt, om het vinkje te plaatsen of te verwijderen, dan worden alle bestaande koppelingen teruggaan-naar-menu voor dit menu gewist. U kunt koppelingen teruggaan-naar-menu normaal gesproken slepen; als er een vinkje in dit selectievakje staat, blijven de koppelingen verankerd aan het einde van hun clips.

Koppelingen maken via slepen en neerzetten

Het gereedschap Clipeigenschappen voor schijfmenu’s ondersteunt slepen en neerzetten als een snelle en makkelijke manier om koppelingen voor menuknoppen te maken.

Zo maakt u een koppeling met slepen en neerzetten:

·     Klik op de clip in het venster Film waarnaar u wilt koppelen en sleep het naar een knop in het voorbeeld gebied voor het gereedschap Clipeigenschappen. De knop is gekoppeld aan het eerste beeld van de clip. Of:

·     Klik op de knop waarvoor u een koppeling wilt maken en sleep het naar een clip in het venster Film. In dit geval koppelt u naar het punt binnen de clip waarop u de knop neerzet – over het algemeen niet het eerste beeld.

Bewerken met het gereedschap Clipeigenschappen