Během exportu videa se zobrazí chyba „Vytvoření disku se nezdařilo“.

ID odpovědi 13438

Pokud aplikace Studio oznámí chybu „Vytvoření disku se nezdařilo“ v případě, že se pokoušíte vytvořit optický disk (například DVD), zkuste postupně následující řešení, dokud nebude problém vyřešen.

·     Nainstalujte nejnovější opravy: Klepnutím na příkaz NápovědaØSoftwarové aktualizace se přesvědčte, že máte v aplikaci Studio nainstalovány nejnovější aktualizace.

·     Použijte volbu Nouzový režim dostupnou v nastavení Vytvoř disk: V aplikaci Studio klepněte na možnost Nastavení Ø Vytvoř disk. V části Nastavení vypalování vyberte možnost Nouzový režim: vytvořit obsah disku a pak vypálit klepnutím na první přepínač před tímto nastavením a poté klenutím na tlačítko OK. Toto nastavení ponechte v platnosti, dokud nebudou potíže zcela vyřešeny.

·     Restartuje aplikaci Studio: Ukončete aplikaci Studio a znovu ji spusťte. Nyní zkuste disk znovu vytvořit v nouzovém režimu, jak je popsáno výše.

·     Restartujte počítač: Zkuste otevřít dvířka zapisovací jednotky DVD. Nejdou-li otevřít, ukončete aplikaci Studio a restartujte počítač. Po novém spuštění aplikace Studio zkuste disk DVD vytvořit pomocí nastavení nouzového režimu.

·     Ověřte médium: Zkontrolute, zda v zapisovací jednotce DVD je prázdné, jednorázové nebo přepisovatelné médium, a zda vaše zapisovací jednotka DVD podporuje vámi používaný typ média. Při odstraňování potíží obvykle doporučujeme používat přepisovatelná média, aby se omezil počet znehodnocených disků. Pokud však máte k dispozici pouze použité přepisovatelné médium (RW), doporučujeme vyzkoušet také jednorázové disky DVD (-/+ R). Společnost Pinnacle doporučuje z důvodu spolehlivost používat značkové disky DVD, například od společností Sony, Apple nebo Memorex. Při odstraňování potíží doporučujeme vyzkoušet disky DVD od více různých výrobců.

·     Upravte registr: Tento krok byste měli vyzkoušet pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: Před prováděním změn jste zálohovali registr a víte, jak lze registr obnovit do původního stavu; již dříve jste registr úspěšně upravovali; jste seznámeni s riziky spojenými s úpravou registru. Chcete-li pokračovat, odstraňte klíč Recorder v následující cestě registru (velká a malá písmena se mohou lišit):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VOB\CDRApp\Recorder

Tato změna donutí zapisovací modul provést zcela od začátku vyhledávání jednotek.

Během exportu videa se zobrazí chyba „Vytvoření disku se nezdařilo“.