Při nahrávání se zobrazuje chyba „Nebyl zjištěn vstupní signál“.

ID odpovědi 13420

Celé znění této chybové zprávy je: „Nebyl zjištěn platný vstupní signál. Zkontrolujte zapojení kabelů.“ Tato zpráva se týká analogového nahrávání. Účelem této zprávy je upozornit uživatele, že nahrávání nemůže pokračovat, protože aplikace Studio nemůže detekovat videosignál.

Postupujte podle následujících kroků pro odstraňování potíží, dokud problém nebude vyřešen:

·     Kabeláž: Jak je navrženo v chybové zprávě, jako první krok se doporučuje ověření správného zapojení kabelů. Konektor pro výstup videa vašeho zdroje videa (kamera, videorekordér) musí být propojen s konektorem pro vstup videa vašeho zařízení pro nahrávání, buď pomocí kabelu kompozitního videa (RCA) nebo kabelu S-Video.

·     Nastavení zdroje videa: V aplikaci Studio klepněte na příkaz Nastavení Ø Zdroj videa a ověřte, zda je nastavení Zdroj videa pro video i zvuk nastaveno na správné zařízení (například Pinnacle 500-USB). Zároveň zapněte možnost Vstup VCR a přesvědčte se, zda je nastavena správná televizní norma: NTSC pro Severní Ameriku a PAL pro Evropu.

·     Nastavení vstupu videa v aplikaci Studio: Na posuvném panelu na Měřiči disku musí být správně nastaven vstup videa podle vámi používaných kabelů a konektorů (pro kompozitní video nebo pro S-Video).

·     Zdroj videa musí být spuštěn v režimu přehrávání: Zapněte kameru nebo videorekordér a stiskněte tlačítko pro přehrávání. Přesvědčte se, kazeta není na konci pásku. U řady kamer a videorekordérů se zpráva „Nebyl zjištěn vstupní signál“ může zobrazit v případě, že zařízení je pozastaveno nebo zastaveno. Před klepnutím na tlačítko Nahrávat se přesvědčte, že zařízení přehrává video.

·     Okno náhledu: Po dokončení předchozích kroků by se v okně náhledu mělo přehrávat video. Jestliže náhled není funkční, pokračujte nyní následujícím krokem.

·     Odchod a návrat do režimu nahrávání: Poté, co ověříte, že zdroj přehrává video, klepněte v aplikaci Studio nejprve na kartu Editace a poté přepněte zpět na kartu Nahrávání. Bylo zaznamenáno, že v některých případech tento jednoduchý postup pomáhá.

·     Další zařízení USB: Pokud je zařízení pro nahrávání připojeno k počítači pomocí portu USB, zkuste odpojit všechna ostatní zařízení USB a opakujte nahrávání. Jestliže nahrávání stále nefunguje, ukončete aplikaci Studio, odpojte a ihned zase připojte zařízení pro nahrávání a znovu spusťte aplikaci Studio.

·     Opětovná instalace ovladače pro nahrávání: Ukončete aplikaci Studio a znovu nainstalujte ovladač pro nahrávání. Jestliže používáte zařízení pro nahrávání od jiné společnosti než Pinnacle, požádejte o pomoc výrobce zařízení.

Při nahrávání se zobrazuje chyba „Nebyl zjištěn vstupní signál“.