Nástroj Chromatický klíč

Chromatický klíč je široce používanou technikou, která umožňuje, aby se objekty na popředí objevily ve videoscéně, přestože v ní nebyly přítomny při natáčení (ve většině případů by to ani nebylo možné). Chromatický klíč nebo obdobná technologie jsou použity například v takových situacích, jako je pád hlavního hrdiny do vulkánu, bitva s gigantickým švábem nebo záchrana posádky odvážným výstupem do vesmíru.

Efekt chromatického klíče také často bývá označován jako efekt modré nebo zelené obrazovky, protože akce na popředí je většinou natáčena na jednotném modrém nebo zeleném pozadí. Toto pozadí je potom elektronicky odebráno a zůstane pouze akce, která je vložena před samostatně připravené pozadí, a tak je vytvořen konečný snímek.

Modré a zelené pozadí jsou u efektu chromatického klíče obvykle používány proto, že se jim nepodobá tónování lidské kůže. Chromatický klíč aplikace Studio však umožňuje použití libovolné barvy.

Pinnacle Studio 186 chroma key demo Nástroj Chromatický klíč

Vytvoření scény pomocí chromatického klíče: Klip ve videostopě (vlevo) slouží jako pozadí klipu natočeného na zelené obrazovce a umístěného na překryvné stopě (uprostřed). Chromatický klíč odstraní zelené pozadí a vytvoří celkovou scénu (vpravo).

Podobně jako u efektu Obraz v obraze je prvním krokem při použití chromatického klíče přetažení videoklipů na časovou osu. Klipy, které chcete zobrazit na pozadí, přetáhněte do videostopy. Klipy na popředí, které by měly mít jednotné a syté pozadí (viz prostřední obrázek na předchozí ilustraci), umístěte do překryvné stopy pod hlavním klipem.

Pinnacle Studio 187 video tool icon   pip and ck Nástroj Chromatický klíčPo umístění obrázků vyberte klip na popředí a otevřete nástroj Obraz v obraze a Chromatický klíč. Jedná se o sedmý nástroj na panelu nástrojů videa v okně Film. Přejděte na kartu Chromatický klíč, na níž se zobrazí požadované ovládací prvky.

Pinnacle Studio image003 Nástroj Chromatický klíč

Karta Chromatický klíč v nástroji Obraz v obraze a chromatický klíč.

Ovládací prvky nástroje Chromatický klíč

Nástroj Chromatický klíč vytvoří masku zobrazenou v grafice Kanál klíče na levé straně nástroje, v níž je průhledná část snímku zobrazena černě a neprůhledná část (zobrazená v konečném videu) bíle. Většina zbývajících ovládacích prvků slouží k přesnému zadání oblastí snímku, které mají být zahrnuty do průhledné oblasti masky a které lze nastavit zadáním barvy klíče a souvisejících vlastností.

Průhlednost: Pomocí tohoto jezdce můžete ručně upravit zobrazení videa na pozadí pod jinak neprůhlednou překryvnou stopou. Posunutím jezdce vpravo zvýšíte průhlednost překryvné plochy, včetně jejího ohraničení a stínu.

Předvolby: Tento nástroj poskytuje dvě předvolby, označené Zelený klíč obrazovky a Modrý klíč obrazovky. Tyto předvolby poskytují vhodný počáteční bod pro nastavení nástroje, jestliže používáte některou ze standardních barev chromatického klíče.

Barva klíče: Pomocí palety barev nebo kapátka můžete vybrat barvu, kterou chcete odstranit z videosnímku, a ponechat pouze požadované popředí.

Spíše než o výběr skutečné barvy se jedná o volbu odstínu bez ohledu na další vlastnosti (sytost a intenzitu), jejichž kombinace s odstínem určí konečné zadání barvy. Vybraný odstín se zobrazí podle umístění vybrané oblasti na obvodu palety barev.

Pinnacle Studio image004 Nástroj Chromatický klíč

Paleta barev v nástroji Chromatický klíč zvýrazňuje rozsah odstínů (na obvodu) a hodnoty sytosti barev (na poloměru). Všechny body překryvného rámce, jejichž odstín a sytost budou odpovídat vybrané oblasti, budou převedeny na průhledné.

Barevná tolerance: Tento jezdec určuje velikost oblasti odstínu, která bude považována za barvu klíče. Posunutím jezdce doprava zvětšíte úhel oblouku odpovídajícího vybrané oblasti na paletě barev.

Minimální sytost: Sytost představuje množství odstínu v barvě. Bod s nulovou sytostí (vzhledem ke středu kružnice palety barev) nemá žádný odstín: spadá do šedé stupnice, jejímiž krajními body jsou bílá a černá. Chromatický klíč lze nejlépe využít, jestliže je pozadí vysoce syté a jednotné, což umožňuje vysoké nastavení tohoto jezdce. Ve skutečnosti však světelné podmínky a použitá zařízení zhoršují kvalitu snímaného pozadí. Posunutím jezdce doleva lze docílit širšího spektra zadaných hodnot v označené oblasti směřující do středu palety barev.

Měkkost: Tento jezdec slouží k nastavení hustoty videozáznamu na pozadí. Při posunutí na levý konec bude hlavní video zcela černé. Pokud jezdec posunete vpravo, hlavní video bude postupně hustší.

Potlačení rozmazání: Úpravou tohoto jezdce můžete potlačit šumy a rozmazání videa kolem okrajů objektu na popředí.

Povolit chromatický klíč: Toto zaškrtávací políčko umožňuje zapnout a vypnout efekt Chromatický klíč.

Použít u nových klipů: Tato možnost lze použít k nastavení stejných vlastností efektu Chromatický klíč u několika různých klipů. Dokud bude toto políčko zaškrtnuto, bude efekt Chromatický klíč automaticky použit u každého nového klipu, který přetáhnete do překryvné stopy, včetně stejného nastavení zadaného při posledním použití tohoto nástroje.

Rozhraní efektu Chromatický klíč

Pokud chcete zadat parametry efektu Chromatický klíč ručně, nikoli graficky, můžete zapnout alternativní rozhraní nástroje Obrazové efekty. Obě metody lze také kombinovat a zadat počáteční nastavení prostřednictvím grafického rozhraní nástroje Chromatický klíč a potom jej doladit pomocí číselných parametrů efektu.

Doplněk Chromatický klíč aplikace Studio Plus poskytuje nastavení parametrů, které je téměř shodné s nabídkou nástroje Chromatický klíč, lze však navíc použít možnost Inverzní klíč. Je-li toto políčko zaškrtnuto, budou běžně neprůhledné části klíče považovány za průhledné a průhledné části za neprůhledné. Video na pozadí se zobrazí ve všech místech kromě oblasti překryté barevnou obrazovkou.

Pinnacle Studio image005 Nástroj Chromatický klíč

Nastavení parametrů efektu Chromatický klíč.

Nástroj Chromatický klíč poskytuje zvláštní zobrazení vygenerovaného průhledného klíče. Chcete-li během práce s parametry efektů vidět toto zobrazení v Přehrávači, zaškrtněte políčko Zobrazit klíč.

Pinnacle Studio image006 Nástroj Chromatický klíč

Použití možnosti Zobrazit klíč: Vlevo použití klíče, vpravo skutečné zobrazení.

Tipy pro chromatický klíč

Úspěšné použití chromatického klíče závisí nejen na kvalitě softwaru, ale i na pečlivém nastavení prostředí při natáčení. Přesné využití detailů může vyžadovat řadu pokusů. V této části naleznete několik tipů před zahájením natáčení:

Osvětlete pozadí co nejrovnoměrněji: Pozadí, které se zdá lidskému oko stejnorodé, může při přehrávání odhalit oblasti, které jsou příliš tmavé nebo příliš světlé a nelze je použít s chromatickým klíčem, který vyžaduje stejnoměrně syté barvy. Na pozadí doporučujeme používat několik světel, které zajistí dobré nasvícení celé oblasti beze skvrn. Neostrý sluneční svit (například při lehce zatažené obloze) lze výhodně využít při natáčení v exteriéru.

Poznámka: Látku pro profesionální vytvoření pozadí chromatického klíče si můžete levně objednat na webu společnosti Pinnacle.

Vyvarujte se stínu od objektu na obrazovce: Objekty a přední reflektory uspořádejte tak, aby žádný stín nedopadal přímo na pozadí. Předměty není vhodné umísťovat blíže než jeden metr před pozadí.

Pinnacle Studio image007 Nástroj Chromatický klíč

Nastavení záběru pro efekt chromatického klíče. Pozadí je kvalitně a stejnoměrně nasvícené a umístěné v dostatečné vzdálenosti za předmětem, takže na něj nedopadá jeho stín. Nasvícení předmětu je vhodné upravit tak, aby odpovídalo pozadí, které bude přidáno do záběru.

Pečlivě vybírejte barvy pozadí: Jestliže natáčíte na zeleném pozadí, neoblékejte natáčenou osobu do zeleného (nebo do modrého na modrém pozadí). Oblasti, které se shodují s barvou pozadí, budou také odebrány. Jestliže používáte méně kvalitní pozadí, pro něž bude nutné nastavit větší barevnou toleranci v nástroji chromatického klíče, je třeba zvýšená opatrnost.

Používejte předměty s pravidelným profilem: Chromatický klíč dosahuje lepších výsledků při práci s pravidelným profilem než s členitými nebo složitými okraji, proto se snažte snímat kamerou pravidelný profil objektu. Zvláště složitý může být tvar vlasů, které doporučujeme výhodně upravit. V ideálním případě nasaďte natáčené postavě klobouk.

Využijte co největší plochu snímku: Čím širší je okraj snímku, tím větší musí být pozadí a tím těžší je zpracování efektu. Jednou z možností usnadnění je natáčení postavy od pasu nahoru namísto celého pohledu.

Nástroj Chromatický klíč