Digitaliseringskvalitet – alternativer

For mesteparten av analog digitaliseringsmaskinvare har Studio tre forhåndssatte kvalitetsalternativer – Good, Better og Best – pluss Custom (spesialtilpasset). Din maskinvares evner avgjør hvordan forhåndsinnstillingene omsettes til bestemte innstillinger for bildestørrelse, framerate, kompresjonskarakteristika og kvalitet. Ha i tankene at jo høyere kvalitet, desto mer harddiskplass kreves. Velg Custom for å sette dine egne innstillinger for videodigitalisering. Klikk her for mer informasjon om innstillinger for videodigitalisering.

Digitaliseringskvalitet – alternativer