Audio- og videonivåer – digital

Ved digital digitalisering bruker du audio og video som har blitt omkodet digitalt under opptak, i selve kameraet. Når du overfører materialet via en 1394-port til maskinen din forblir dataene i det komprimerte, digitale formatet underveis, slik at du ikke kan justere audio- eller videonivåene under digitaliseringen. Dette står i kontrast til analog digitalisering, hvor audio og video kan justeres mens digitaliseringen foregår.

Ved digital digitalisering overlater du eventuell nødvendig justering av audio- og videonivåer til Redigeringsmodus, hvor Studio har plug-in videoeffekter for justering av den visuelle balansen i et klipp, og audioeffekter for å forbedre lyden. Med disse verktøyene kan du justere individuelle klipp fremfor å måtte foreta globale justeringer på alt videomaterialet i en digitalisert fil.

Audio- og videonivåer – digital