Montage® temaer og temaredigering

Pinnacle Studio image001 Montage® temaer og temaredigeringStudios brukerdefinerbare Montage-tema er en god, men lettfattelig metode å skape lysbildefremvisnings-, animasjons- og flersporsredigeringseffekter på. Med temaer kan du raskt få filmene dine til å se mer profesjonelle ut, mens du beholder en god struktur. Hvert tema består av sett sjabloner som du kan legge til prosjektet ditt som ”temaklipp”. Du kan skape flotte sekvenser med en god visuell flyt, som smelter kunstneriske titler og animasjoner sammen med dine egne bilder og video.

Merk: “Titler” laget fra et montasjetema er ikke relatert til dem i tittelseksjonen i albumet, eller dem laget i Studios Title Editor. Temaer er lettere å bruke og kan lage animasjoner og andre effekter som ikke er tilgjengelig i Title Editor. På den annen side gir Title Editor deg et bredt utvalg av tegneffekter, samt mye finere kontroll med titlenes fremtoning.

Temaene som følger med er laget for å dekke et typisk behov. Innenfor hvert tema er de ulike malene skapt for å utfylle hverandre når de brukes i det samme prosjektet. For eksempel bruker de fleste temaer en Åpningsmal og en tilhørende Avslutningsmal. Mange temaer inneholder også en eller flere følgemaler for overganger fra ett video- eller bildeklipp til et annet.

Pinnacle Studio 172 theme icon shapes Montage® temaer og temaredigering

Hvordan et temaklipps Tidslinjeikon ser ut gjenspeiler temaklippets struktur. Her, fra venstre mot høyre, er et Åpnings-, et Følge- og et Avslutningsikon. Sikk-sakk-kantene svarer til plasseringen av en fullframe-video i klippet. Video ved Åpningens slutt og Avslutningens start kan også redigeres slik at den tilsvarer en Følge. På denne måten indikerer sikk-sakken også grafisk hvordan malene kan brukes sammen.

Hver mal definerer en video- eller grafikksekvens med tomme områder som skal fylles inn av deg. De fleste malene har en eller flere spalter for video- eller bildeklipp. Mange lar deg komme med tekstrubrikker til titler, og noen har ytterligere parametere for andre spesialegenskaper.

Temamaler lagres i deres egen seksjon i Albumet. Det første du gjør når du skal bruke en valgt mal er å bringe den inn i prosjektet ditt som et temaklipp. Som vanlig gjøres dette ved å dra ikonet fra Albumet til Filmvinduet.

I filmvinduet behandles temaklippet som et ordinært, selvstendig videoklipp. For å tilpasse klippet – for  å fylle inn malens tomrom – må du bruke Temaredigering-verktøyet.

ð Bruk av temaer

Montage® temaer og temaredigering