Bruk av Temaredigering-verktøyet

Hver temamal har sitt eget sett av spalter til video- og fotomateriale, representert ved “slippsoner” i Temaredigering. De flestes maler har minst én av disse, og maksimalt seks. Noen har også tekstrubrikker og andre parametere etter behov for å brukertilpasse spesialegenskaper.

Temaredigering er delt i to på midten. Til venstre gir et minialbum tilgang til dine video- og stillbildebibliotek, og på høyre side er det et brukertilpasningspanel. Her er det slippsoner for videoene og bildene dine, i tillegg til tekstfelt eller andre kontroller som kreves av malparameterne.

Pinnacle Studio image001 Bruk av Temaredigering verktøyet

Temaredigering-verktøyets venstre side har et minialbum med knapper kun for video og foto. Høyre side inneholder temaklippets slippsoner og kontrollere for innstilling av klippets parametere. Dra video- eller bildeklipp til en slippsone fra enten minialbumet eller Filmvinduet. Du kan også velge flere klipp av sammenhengende video og dra dem til en sone som en enhet, dersom det er nødvendig for å lage et lengre underklipp.

Jobbe med slippsoner

Tømming av slippsoner: For å slette et underklipp fra dets slippsone høyreklikker du på sonen og velger Slett i menyen som dukker opp.

Kopiere underklipp til Filmvinduet: For å kopiere et underklipp fra en slippsone i Temaredigering til Tidslinjen (eller en annen Filmvindu-visning), høyreklikker du sonen og velger Legg til på Tidslinjen fra menyen. Dette gjøres vanligvis for å legge til eller modifisere en effekt på underklippet før det dras tilbake inn i temaklippet.

Slå av lyd fra underklipp: Noen slipp-soner er markert med et audiosymbol Pinnacle Studio 176 theme template audio on Bruk av Temaredigering verktøyet. Dette indikerer at lyden fra videoklipp i denne sonen inkluderes i temaklippets lyd. Hvis ikke du ønsker at lyden skal brukes, klikker du på audiosymbolet for å slå av lyden fra Pinnacle Studio 176 theme template audio off Bruk av Temaredigering verktøyet underklippet.

Justere underklipp: Video i en slippsone kan plasseres med musen i forhold til sonens tidsvindu. Når musepekeren entrer en slippsone med overskuddsvideo tilgjengelig, endrer den til en tohodet pil. Klikk og hold den venstre museknappen nå for å kontrollere klippstart-glideren nedenfor sonen. Beveg musepekeren frem og tilbake for å bestemme startframen til underklippet.

Pinnacle Studio image004 Bruk av Temaredigering verktøyet

For å bestemme et underklipps startframe holder du nede den venstre museknappen mens pekeren er over slippsonen, og drar horisontalt. For å kunne tillate finbeskjæring, er den mengden endring som tillates av en gitt musbevegelse til å begynne med liten, men blir deretter raskt større med økende avstand. En relativt stor musbevegelse kan derfor være nødvendig for å få den ønskede tilpasningen.

Når du blar til klippstart-glideren oppdateres ikonet i slippsonen slik at den nye startframen vises. På samme tid vil Spilleren vise framen på den aktuelle scrubber-posisjonen. Hvis slippsonen du arbeider med er aktiv ved det tidsindekset, vil forhåndsvisningen gjenspeile endringer i startframen. Når du finjusterer et underklipps startframe er det en god idé å sette scrubber-posisjonen til der hvor Spillerforhånds-visningen vil være til størst hjelp.

Bruk av klippstart-glideren endrer verken underklippets posisjon innenfor temaklippet eller dets varighet. Derimot velger du bare hvilket utdrag av klippet som skal brukes. Temaredigeringen tillater ikke at du setter underklippets start så sent at videoen går tom mens slippsonen fortsatt er aktiv. Hvis du eksempelvis slipper et sekssekunders segment i en slippsone som krever fem sekunders video, vil du ikke kunne sette startpunktet lenger en ett sekund ute i underklippet.

Hvis underklippet faktisk er kortere en slippsonens varighet, eller av samme lengde, er det ikke mulig å gjøre noen tilpasning i startframen. Når temaklippet vises vil underklippets siste frame om nødvendig fryses for å fylle ut den tiden slippsonen har blitt tildelt.

Legg til effekter i slippsonene

Det er ikke mulig å legge video- eller audioeffekter på et underklipp i Temaredigering. I stedet må du høyreklikke på slippsonen og velge Legg til på Tidslinjen fra menyen som dukker opp. Finn klippets plassering på Tidslinjen (ved scrubber-posisjonen). Fra nå er det bare som et annet klipp: beskjær det slik du vil, og legg til eller rediger effekter på vanlig måte. Til slutt drar du det tilbake til slippsonen, og det opprinnelige materialet overskrives. Kopien av klippet på Tidslinjen kan nå slettes.

Bruk av Temaredigering-verktøyet