Jobbe med temaklippen på Tidslinjen

Temaklipp oppfører seg som vanlige videoklipp når det gjelder operasjoner som beskjæring og påføring av overganger.

Når et temaklipp beskjæres…

Selv om beskjæringsoperasjonene på Tidslinjen er like for temaklipp og for videoklipp, kan det faktiske resultatet av beskjæringen avhenge av klipptypen.

I et helanimert tema, som en fancy, tversgående tittel, kjører animasjonen til den er ferdig i den hastigheten det aktuelle klippets varighet bestemmer. Forkorting av klippet gjør derfor at animasjonen kjører raskere, men det avkorter ikke sekvensen.

I motsetning kan klipp som inneholder video beskjæres på vanlig måte. Mange temaer inneholder video-underklipp av varierende lengde. Når ett av disse er tilstede kan klippet utvides så langt som lengden av underklippet tillater – uendelig hvis underklippet viser seg å være et stillbilde.

Overganger og effekter

Overganger kan brukes ved begynnelsen og slutten av temaklipp på samme måte som andre klipptyper.

Video- og audioeffekter kan også legges til temaklipp som vanlig, og gjelder da for alt materiale klippet inneholder. Likevel er noen få effekter, som Hastighet, ikke tilgjengelig for bruk med temaklipp.

Jobbe med temaklippen på Tidslinjen