Lage temaklipp

For å lage et temaklipp bruker du en av standardmetodene for å legge til innhold i prosjektet ditt:

·    Dra et ikon fra Albumets Tema-seksjon til Filmvinduet.

·    Høyreklikk en temamal og velg Legg til i Prosjekt i kontekstmenyen.

·    Lim inn innholdet i Windows Clipboard etter at du har klippet ut eller kopiert et eksisterende temaklipp.

Hvert tema er stilt inn til å dukke opp på det sporet som passer til temaets innholdstype:

·    Temaer der innholdet er et grafisk overlay med gjennomsiktig bakgrunn, som en tittel eller en BiB-ramme, legges vanligvis til i Tittel-sporet.

·    Temaer med fullframe-video, som åpningssekvenser, kan bli lagt til i Hovedvideo­-sporet (Studio) eller Overlay video-sporet (Studio Plus).

Temaklippets standardlengde avhenger av den individuelle malens utforming.

Hvis du slipper et nytt temaklipp inn i et som allerede er på Tidslinjen, vil det nye klippet enten bli satt inn ved siden av det gamle, eller erstatte det. Utfallet avhenger av musepekerens posisjon i forhold til målklippet når du slipper knappen.

Innsetting av et temaklipp før eller etter et eksisterende klipp: Hvis du slipper det nye klippet nær starten eller slutten av et eksisterende temaklipp, settes det tilsvarende før eller etter det eksisterende klippet. Plasseringslinjene som viser posisjonen til det nye klippet på Tidslinjen vises med grønt.

Pinnacle Studio image001 Lage temaklipp

Et  nytt temaklipp, her vist med ‘kopier’-musepekeren, dras til nær starten av klippet til venstre. Grønne plasseringslinjer indikerer hvor det nye klippet blir satt inn.

I illustrasjonen viser plasseringslinjene de klippgrensene som hadde blitt opprettet ved at man slipper museknappen i den aktuelle posisjonen, basert på malens standardlengde. Alle eksisterende klipp ville bli flyttet mot høyre for å innrette seg etter det nye. Hvis du i stedet slipper filen nær kanten på høyre side av det eksisterende klippet, vil det bli satt inn etter klippet.

Erstatte et eksisterende klipp: Hvis du slipper et nytt temaklipp på midten av et eksisterende klipp vil det nye erstatte det gamle. Det nye klippet vil også ta over de eksisterende brukertilpasninger det gamle klippet måtte ha. Plasseringslinjene, tegnet i blått, viser omrisset av det klippet som blir erstattet. Uavhengig av dets utformede standardlengde vil det nye klippet overta disse grensene.

Pinnacle Studio image002 Lage temaklipp

Et nytt temaklipp slippes på midten av klippet til venstre, og erstatter det. Dette påvirker ikke posisjonen til klipp.

Lage temaklipp