Temaets anatomi

For eksempler på hvordan temaer fungerer, la oss se nærmere på “50-talls moderne”-temaet, som inneholder fem maler.

Alle malene i dette temaet bruker det samme bakgrunnsdesignet – et abstrakt, rullende mønster. Det er kontinuerlig synlig bortsett fra under fullframe-videosegmenter. Mønsterets farge velges ved hjelp av en parameterkontroll som er tilgjengelig i Temaredigering for hver av disse malene.

La oss nå se nærmere på hver enkelt mal for å se hvordan den er satt sammen av elementene – klippene og teksten – som du supplerer i Temaredigering.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   opening Temaets anatomiÅpning: En åpningssjablon starter vanligvis med en form for animasjon som inkluderer titler, og slutter med en helskjermsvideo. Vårt “50s Modern”-eksempel følger dette mønsteret.

Den rullende bakgrunnsanimasjonen går gjennom mesteparten av sekvensen. I animasjonen vises to bildetekster som kan brukertilpasses. Disse representeres i diagrammet nedenfor av linjer på ”Animasjon”-bjelken. Begge bildetekstene fyker inn og ut av framen (mørk linjefarge), med en ett og et halvt sekunds pause for stillestående visning (lys linjefarge) imellom.

Pinnacle Studio image002 Temaets anatomi

Skjematisk representasjon av Åpning-malen i ’50-talls moderne”-temaet, ved dets standardlengde på omtrent 14 sekunder.

Idet den andre bildeteksten forlater framen, dukker det opp et animert panel med video-underklipp. Videoen zoomer til fullframe ved 11:18 i temaklippet, og forblir slik til slutten (den hvite delen av ”Video”-bjelken i diagrammet).

Som standard settes klippets lengde til 13:29. De innlagte videoklippene starter ved faste offsets på 7:03 og kjører til slutten, derfor er klippets lengde 6:26. hvis video-underklippet ditt ikke er langt nok, kan du forlenge hele klippet ved å utvide fullframe-videodelen. Den muligheten indikeres i diagrammet over av pilene ved enden av ”Video”-bjelken.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue a Temaets anatomiOvergang A: Overgang-sjabloner kobler to helskjerms videosekvenser sammen med en type animasjon. Dette første eksempelet på en overgang starter med to sekunders helskjermsvideo, så zoomer den ut og viser dannelsen av flere videopaneler som spiller samtidig. Når det så zoomes inn på det endelige underklippet, ender du med en forlengbar seksjon med helskjermsvideo.

Pinnacle Studio image004 Temaets anatomi

Følge A integrerer flere videokilder.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue b Temaets anatomiOvergang B: Denne overgangen løser oppgaven med å koble to videoklipp sammen på en enklere måte enn den forrige. Det første underklippet starter i helskjerm, så zoomes det ut og bildet roteres vekk fra seeren. Når baksiden av det roterende bildet kommer til syne, har det neste underklippet erstattet det første. Panelet zoomer så inn mot slutten av klippet inn for å fylle hele skjermen.

Pinnacle Studio image006 Temaets anatomi

Følge B lager en enklere overgang.

Igjen kan det andre underklippets fullskjermssegment forlenges ved å utvide temaklippet på Tidslinjen.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon – segue c Temaets anatomiFølge C: Denne likner Følge B, bortsett fra at det flygende videopanelet tar en ekstra runde i midten, slik at ytterligere ett underklipp kan innlemmes i sekvensen.

Pinnacle Studio image008 Temaets anatomi

Følge C inkluderer et sammenbindende video-underklipp.

Det siste underklippet kan igjen utvides.

Pinnacle Studio 174 theme clip icon   ending Temaets anatomiAvslutning: Formålet med en avslutningssjablon speiler det for en åpningssjablon, og i dette tilfelle er den indre strukturen også nærmest speilet. Videoen endrer seg fra å være i helskjerm til å bli et svevende bilde som gir plass til animerte sluttekster – nøyaktig motsatt av åpningssekvensen som står beskrevet over. Den eneste forskjellen er at i dette tilfellet er fullskjermsdelen av klippet ikke forlengelig.

Pinnacle Studio image010 Temaets anatomi

Avslutningstemaet er egentlig et speilbilde av Åpningstemaet.

Temaets anatomi