Digitaliseringsformat – innstillinger

Innstillingene her avhenger av digitaliseringsenheten du benytter (fra skillearket Capture source. Ikke alle innstillingene som blir beskrevet nedenfor er synlige med en gang.

Presets (forhåndsinnstillinger)

Innstillingene i de andre områdene av Capture format-panelet (digitaliseringsformat) er avhengige av valget du gjør i dette Presets-området. Hvilke presets som er tilgjengelige er i sin tur avhengige av digitaliseringsmaskinvaren din.

Pinnacle Studio image001 Digitaliseringsformat – innstillinger

For en DV-digitaliseringskilde velges hovedinnstillingene for digitalisering fra den første av to nedtrekklister. (Den andre listen gir eventuelle aktuelle underalternativer.) Valgene er:

·    DV: DV-digitalisering i full kvalitet, som tar omlag 200 MB av diskplassen per minutt med video. Denne innstillingen har ingen underalternativer. DV-digitalisering anbefales fremfor MPEG hvis utmating av prosjektet ditt til videotape er en mulighet.

·    MPEG: Digitalisering til MPEG tar mindre plass enn DV gjør, men også mer tid – både ved digitaliseringen og senere, når du mater ut filmen din. Kvalitetspresetene (High, Medium og Low) finnes som underalternativer, pluss et Custom (tilpasset) preset som lar deg konfigurere videoinnstillingene manuelt. Det beste presetet er det laveste som tilfredsstiller kravene til alle enhetene filmen din skal spilles på. Bruk Low dersom du kun skal mate ut på VCD; Medium hvis du må ta høyde for S-VCD; og High dersom filmen din er beregnet på DVD.

Andre typer digitaliseringsenheter gir én enkelt liste over kvalitetsinnstillinger – generelt Good, Better, Best og Custom (tilpasset).

Pinnacle Studio image002 Digitaliseringsformat – innstillinger

Digitalisering med Studio AV/DV Analog bruker faste digitaliseringsinnstillinger uten videre alternativer.

Videoinnstillinger

Hvilke innstillinger som er tilgjengelig i dette området avhenger av både digitaliseringsenheten og innstillingene som gjelder for den i Presets-området. Det er bare de relevante innstillingene som blir vist. Innstillingene kan redigeres kun dersom du benytter et Custom-preset.

Options (innstillinger): Denne knappen gir deg adgang til eventuelle oppsettsinnstillinger for de codec-ene (programvare for komprimering/ dekomprimering) du har valgt.

Compression (komprimering): Bruk denne nedtrekklisten for å velge den codec-en du ønsker å bruke.

Width, Height (bredde, høyde): Disse feltene kontrollerer dimensjonene til det digitaliserte videomaterialet.

Frame rate: Antallet frames per sekund som du ønsker å digitalisere. De to numeriske alternativene står for henholdsvis fullhastighets- og halvhastighetsvideo. Det lavere nummeret (14.985 for NTSC, 12.50 for PAL eller SECAM) sparer diskplass på bekostning av mykhet.

Quality, Data rate (kvalitet, datarate): Enkelte codecs har kvalitetsinnstillinger når det gjelder en prosentandel for komprimering (Quality), for andre codecs gjelder nødvendig dataoverføringshastighet i KB/sek (Data rate).

MPEG type: Velg en av de to typene MPEG-omkoding: MPEG1 eller MPEG2. Førstnevnte har nærmest universal støtte på Windows-maskiner; sistnevnte gir bedre kvalitet for en gitt komprimeringsratio.

Resolution (oppløsning): Dette er en nedtrekkliste over oppløsningene som er tilgjengelige for digitaliseringsinnstillingene du har foretatt. En økning av både bredden (det første tallet) og høyden med en faktor på to øker mengden data som behandles med en faktor på fire.

Fast encode (rask omkoding): Denne innstillingen øker farten på omkodingsprosessen med noe kvalitetsreduksjon ved digitalisering til en MPEG-fil. Kanskje du vil vurdere denne innstillingens virkning i produksjonen din med en kort testdigitalisering.

Audioinnstillinger

Disse innstillingene for audiodigitalisering er tilgjengelige kun dersom du bruker et Custom-preset (tilpasset).

Pinnacle Studio image003 Digitaliseringsformat – innstillinger

Include audio (inkludér audio): Fjern krysset i denne boksen dersom du ikke planlegger å bruke den digitaliserte audioen i produksjonen din.

Options (innstillinger): Denne knappen gir deg adgang til eventuelle oppsettsinnstillinger for de codec-ene (programvare for komprimering/dekomprimering) du har valgt.

Compression (komprimering): Denne nedtrekkmenyen viser hvilken codec som vil bli brukt til å komprimere innkommende audiodata.

Channels, Sample rate (kanaler, samplerate): Disse innstillingene styrer audiokvalitet. “CD quality” er 16-bit stereo, 44.1kHz.

MPEG-digitalisering

Dette området er synlig kun når et MPEG-preset for digitaliseringsformatet er valgt.

De tre alternativene på nedtrekklisten avgjør om MPEG-omkoding blir utført under digitalisering, eller som et separat trinn når digitaliseringen er fullført.

·    Use default encoding mode (bruk standard omkodingsmodus) lar Studio avgjøre hvilket av de to alternativene som egner seg best til maskinhastigheten din.

·    Encode in real t
ime
betyr at digitalisering og omkoding foregår samtidig. Dette gir gode resultater kun på en maskin som er rask nok.

·    Encode after capturing betyr at omkoding ikke utføres før etter at selve digitaliseringen er fullført. Dette tar lenger tid, men er mer pålitelig dersom du har en tregere CPU.

Digitaliseringsformat – innstillinger