Digitaliseringskilde – innstillinger

Merk at alle endringer du gjør på dette panelet påvirker all fremtidig digitalisering. Ønsker du å konfigurere kun én digitaliseringsøkt, må du sørge for å tilbakestille de gamle verdiene før den neste økten.

Innstillingene er gruppert i tre områder: Capture devices (digitaliseringsenheter), Scene detection during video capture (Scenesporing under videodigitalisering) og Data rate (datahastighet).

Capture devices (digitaliseringsenheter)

Studio fanger opp hva slags digitaliseringsmaskinvare du har installert på systemet ditt, for både video og audio. Har du mer enn én tilgjengelig digitaliseringsenhet i en kategori, velger du den du vil bruke for den aktuelle digitaliseringsøkten.

Pinnacle Studio image001 Digitaliseringskilde – innstillinger

Video: Enhetene i denne listen kan omfatte både digitalt utstyr tilkoblet via en IEEE-1394-kabel og diverse typer analoge videokilder (Studio DC10plus, TV-tunerkort, USB-tilkoblet kamera, osv.). Valget ditt avgjør tilgjengeligheten av enkelte andre Capture source-innstillinger, og til mange innstillinger på skillearket Capture format.

Audio: Hvilke audioenheter du kan velge begrenses av hvilken videoenhet du har valgt. Med de fleste analoge enhetene, for eksempel, kan du velge hvilken som helst av lydkortinngangene dine; utstyrskonfigurasjonen din avgjør hvilken du bør bruke.

TV standard: Velg den standarden som er kompatibel med digitaliseringsenheten din og TV- eller video-monitoren din (NTSC eller PAL). NTSC er standard i Nord-Amerika og Japan. PAL er standard de fleste andre steder. Med noen digitaliseringsenheter har du kanskje enda et alternativ: SECAM-standarden er i bruk i Russland, Frankrike og enkelte andre land. Har du kjøpt Studio-produktet ditt i Nord-Amerika er denne innstillingen permanent satt til NTSC.

Videospiller-input: Dette alternativet, som er tilgjengelig med enkelte analoge digitaliseringsenheter, er tilgjengelig som hjelp til å håndtere ustabilitet i videoen, som kan oppstå hvis du bruker gammelt avspillingsutstyr – typisk en videospiller – eller et slitt videobånd. Når alternativet er aktivert er digitaliseringen mer tolerant overfor A/V-synkroniseringsproblemer i det innkommende signalet.

Capture preview (digitaliseringsforhåndsvisning): Denne innstillingen avgjør om innkommende video skal forhåndvises i Player under digitaliseringsprosessen. Siden det å generere forhåndsvisningen tar en betydelig mengde prosessortid, kan forhåndsvisning føre til tap av frames under digitaliseringen på enkelte systemer. Deaktiver denne innstillingen kun dersom du har problemer med tap av frames.

Aspect ratio (sideforhold): Denne nedtrekkslisten spesifiserer hvorvidt det skal forutsettes at videokilden for fremtidig analog digitalisering har normal- (4:3) eller widescreen-format (16:9).

Scenesporing under videodigitalisering

Effekten av disse innstillingene for scenesporing beskrives her. Hvilke innstillinger som faktisk er tilgjengelige her avhenger av digitaliseringsenheten som benyttes: ikke alle enheter støtter alle moduser.

Pinnacle Studio image002 Digitaliseringskilde – innstillinger

Den første innstillingen, “Automatic scene detection based on shooting time and date” (automatisk scenesporing basert på opptakstid og -dato), er tilgjengelig kun dersom du digitaliserer fra en DV-kilde.

DV-videokameraet ditt tar ikke opp kun bilder og lyd, men også klokkeslett, dato og forskjellige eksponeringsinnstillinger (se manualen til videokameraet ditt for flere detaljer). Denne informasjonen betegnes som datakode, og overføres via IEEE-1394-linken sammen med video- og audiomaterialet.

I standardoppsettet bruker Studio datakodeinformasjonen til å avgjøre når hver nye scene begynner. Programmet grabber den første framen i hver nye scene for å bruke det som ikon i Albumet.

Datakode fungerer ikke dersom tapen:

·    har én eller flere blanke (uinnspilte) seksjoner

·    er uleselig på grunn av skade på tapen eller elektronisk støy

·    ble spilt inn uten at videokameraets tid eller dato var satt

·    er en kopi av en annen tape

·    ble spilt inn med et 8 mm- eller Hi8-videokamera, og spilles tilbake på et Digital8-videokamera.

Med den siste innstillingen – “No auto scene detection” (ingen automatisk scenesporing) – opprettes en ny scene hver gang du trykker [Mellomrom].

Digitaliseringskilde – innstillinger