Make tape settings (Lage tape – innstillinger)

Studio fanger automatisk opp hva slags maskinvare du har installert, og konfigurerer Make Tape Playback-destinasjonen med den informasjonen som grunnlag.

Pinnacle Studio image001 Make tape settings (Lage tape – innstillinger)

Hvis du printer (lager tape) til en DV-enhet, kan du velge å la Studio starte og stoppe enheten automatisk i stedet for at du må gjøre det selv.

For å kontrollere printing automatisk:

1.    Click Klikk Make Movie-knappen (lage film) på hovedmenyen.

Den øvre halvdelen av skjermen skifter til å vise Make Movie-vinduet.

2.    Klikk skillearket Tape.

3.    Klikk Settings-knappen (innstillinger). Make tape-panelet åpnes.

4.    Kryss av i boksen Automatically start and stop recording (automatisk start og stopp av opptak) for å aktivere den automatiske funksjonen. Denne innstillingen gjør det unødvendig å starte opptaket manuelt i trinn 6.

På de fleste DV-enhetene er det en liten forsinkelse fra enheten mottar kommandoen om å ta opp og til opptaket faktisk starter. I Studio kalles dette “record delay time” (opptaksforsinkelsestid). Den varierer fra enhet til enhet, så du må kanskje eksperimentere litt med verdien for å få det beste resultatet med enheten din.

5.    Klikk OK.

6.    Klikk Create.

Studio rendrer filmen din, og ber deg om å trykke på play-knappen på Playeren. Hvis du ikke aktiverte den automatiske funksjonen (trinn 4), må du starte enhetens opptak manuelt før du trykker på play-knappen, ellers sender Studio selv record-kommandoen. Studio sender den første framen i filmen din (uten audio) for den angitte varigheten av opptaksforsinkelsen, slik at enheten får tid til å starte tapen og begynne opptaket.

Tips: Når du spiller tapen din og ser at den første delen av filmen ikke ble spilt inn, bør du øke innstillingen Record delay time. Hvis filmen derimot begynner med å tviholde på den første framen som om den var et stillestående fotografi, bør du minke verdien.

Tips: Ønsker du å sende svart til opptaksenheten din gjennom opptaksforsinkelsestiden, plasserer du en tom tittel i video-sporet rett før starten av filmen din (en tom tittel er videosvart). Ønsker du å spille inn svart på slutten av filmen din, plasserer du en tom tittel i video-sporet etter den siste framen i filmen din.

Analog utmating (output)

Printer du til en analog enhet kan valget mellom Composite- og S-Video-formatet være tilgjengelig, hvis maskinvaren din støtter det.

Pinnacle Studio image002 Make tape settings (Lage tape – innstillinger)

Utmating til skjermen

Ett av alternativene på Video-nedtrekkmenyen i Playback devices-området (avspillingsenheter) er “VGA display”. Med dette aktivt blir det fullførte prosjektet ditt spilt på monitoren din i stedet for på en ekstern enhet.

Make tape settings (Lage tape – innstillinger)