“Inn-datasignal ikke oppdaget”-feilmelding under digitalisering

Svar-ID 13420

Hele feilmelding lyder: “Et gyldig inn-datasignal har ikke blitt oppdaget. Vennligst sjekk kablene dine.” Dette er en analog digitaliseringsmelding. Dens formål er å varsle deg om at digitaliseringen ikke kan fortsette fordi Studio ikke kan oppdage et videosignal.

Gå igjennom problemsøkningstrinnene i følgende rekkefølge til problemet er løst:

·    Kabler: Som feilmeldingen antyder er et åpenbart første trinn å bekrefte at kablene dine er ordentlig satt i. ”Video ut”-tilkoplingspunktet til din videokilde (videokamera, videospiller) må være koplet til ”video inn”-tilkoplingspunktet i din digitaliseringsenheten, enten ved hjelp av en sammensatt kabel (RCA) eller en S-videokabel.

·    Innstillinger for digitaliseringskilde: Klikk på Innstillinger Ø Digitaliseringskilde i Studio, og bekreft at Digitaliseringsenhet-innstillingen for både video og audio er satt til den riktige enheten (som ”Pinnacle 500-USB”). Når du først er der, slå på Videospiller inn-data-alternativet, og se til at din TV-standard er satt korrekt: for eksempel til NTSC i Nord-Amerika og til PAL i Europa.

·    Innstillinger for video inn-data i Studio: Video inn-data på utglidningspanelet på diskometeret må være stilt inn korrekt for kablene og tilkoplingspunktene du bruker, begge sammensatt for S-Video.

·    Videokilden må spille av: Slå på videokameraet eller videospilleren og trykk spill, og sørg for at den ikke er ved slutten av båndet. På mange videokameraer og videospillere kan ”inn-datasignal ikke oppdaget” dukke opp hvis enheten pauses eller stoppes. Sørg for at enheten spiller av video før du trykker på Start digitalisering-knappen.

·    Forhåndsvisningsvindu: Video bør spilles av i forhåndsvisningsvinduet etter at du har fullført de foregående trinnene. Hvis forhåndsvisningen ikke fungerer, fortsett til neste trinn nå.

·    Forlat og returner til digitaliseringsmodus: Etter å ha bekreftet at din videokilde spiller, klikk først på Rediger i Studio, og skift så tilbake til Digitaliserings-fanen. Denne enkle rettelsen har blitt rapportert å kunne hjelpe i noen tilfeller.

·    Andre USB-enheter: Hvis din digitaliseringsenhet er koplet til PC-en med en USB, prøv å kople fra alle andre USB-enheter, og forsøk å digitalisere på nytt. Hvis dette fortsatt ikke fungerer, lukk Studio-programmet, kople fra og kople øyeblikkelig til digitaliseringsenheten, og gjenstart Studio.

·    Gjeninstaller digitaliseringsdriveren: Lukk Studio og gjeninstaller digitaliseringsdriveren. Kontakt produsenten for hjelp hvis digitaliseringsdriveren ikke er en Pinnacle-enhet.

“Inn-datasignal ikke oppdaget”-feilmelding under digitalisering