Objektlayout – knapper

Pinnacle Studio 257 object layout buttons Objektlayout – knapperDe to knappene til venstre i denne klyngen grupperer og opphever gruppering av Title Editorens objekter. Den første knappen kan velges når flere objekter er markert. Den linker objektene sammen i en gruppe – et sammensatt objekt som behandles som en enkelt enhet ved redigeringsoperasjoner. Når en gruppe er markert er alle dens ankerpunkter synlige samtidig, og hver og én av dem kan brukes til å manipulere gruppen.

Pinnacle Studio 258 grouping of three objects Objektlayout – knapper

Tre grupperte objekter

Den andre knappen, som kan velges når et gruppeobjekt er markert, deler gruppen i sine bestanddeler.

Selv om det er mulig å ”gruppere grupper”, vil en gruppering alltid være kun ett nivå dypt – opphever man en supergruppe vil alle objektene den består av bli selvstendige igjen.

Den neste knappen åpner en uttrekksmeny med 11 operasjoner som gjelder kun grupper. De seks første lar deg rette en gruppe objekter inn langs en av deres fire sider eller den ene av deres to midtlinjer. De neste to kommandoene muliggjør ordning av objekter etter like intervaller enten vertikalt eller horisontalt, og de tre siste justerer størrelsen på objektene slik at de har lik bredde, lik høyde eller begge. Alle disse kommandoene er spesielt nyttige når man lager menyer, siden man oftest ønsker at menyknappene er plassert i et regulært mønster.

Pinnacle Studio 258 object justification menu Objektlayout – knapperDen siste layout-knappen åpner enda en uttrekksmeny, og denne tar for seg objektjusteringen. De ni mulighetene her er representert grafisk, i noe som minner om et bondesjakkbrett. Klikker man i et av de ni områdene plasseres objektet i det tilsvarende hjørnet av skjermen (som definert av det “tekstsikre” området avgrenset av stiplede røde linjer) , eller i midten.

Markere flere objekter samtidig

Første trinn i å lage en gruppe er å markere objektene den skal bestå av. Dette kan gjøres på to måter:

·    Ved å klikke og dra med muspekeren for å lage en markeringsboks som omslutter alle objektene du ønsker å gruppere; eller,

·    Ved å klikke det første objektet du ønsker å gruppere, og deretter Ctrl-klikke hvert av de andre.

Midlertidige grupper

Enhver samling av flere markerte objekter fungerer som en midlertidig gruppe, og kan flyttes, tilpasses, roteres, farges etc. som en enhet. Den midlertidige gruppen mister sin identitet så snart du klikker et annet sted i Edit Window, mens en gruppe som opprettes med gruppe-knappen består til den uttrykkelig oppheves.

Objektlayout – knapper