Redigeringsmodus – knapper

Pinnacle Studio 255 editing mode selection buttons Redigeringsmodus – knapperDette knappeparet utgjør andre klynge langs bunnen av Title Editorens Edit Window. De har som funksjon å styre hvilket av to sett med redigeringsoperasjoner som er tilgjengelig for det markerte objektet.

·    Når man nylig har opprettet et objekt er den første knappen automatisk på, slik at det er mulig å flytte, skalere og rotere objektet med ni ankerpunkter:

Pinnacle Studio image002 Redigeringsmodus – knapper

·    Når du klikker knapp nummer to kan du vri objektet, dette krever kun ett enkelt ankerpunkt.

Pinnacle Studio image003 Redigeringsmodus – knapper

Med tekstobjekter gir knapp nummer to ytterligere to operasjoner, kern (linjeavstand) og change leading (endre tegnavstand), som du får tilgang til med ankerpunkter midt på hver side av tekstruten:

Pinnacle Studio 257 kern and change leading Redigeringsmodus – knapper

Utligning (kerning) (V) og endring av linjeavstand (change leading) (H)

Redigeringsmodus – knapper