Tekststil – kontroller

Pinnacle Studio 260 text styling controls Tekststil – kontroller

Kontrollene i denne klyngen øverst til høyre i Title Editorens Edit Window bør være kjent for enhver som har brukt tekstbehandlingsprogramvare. Kontrollene gjelder både markert tekst og eventuell ny tekst som tastes inn inntil innstillingene igjen endres.

Lengst til venstre er knappene for skrifttypestil, som velger henholdsvis fet, kursiv eller understreket.

Kanskje litt overraskende kan knappen for understreking – som den eneste av disse kontrollene – brukes på alle typer objekter, ikke bare tekst (prøv det!). Slik blir det mulig å understreke knapper basert på grafiske objekter: rektangler, ellipser og bilder.

Pinnacle Studio image002 Tekststil – kontrollerDen fjerde knappen åpner en uttrekksmeny med tekstformattering-alternativer. Ulikt de andre kontrollene i klyngen, som styrer utseendet til individuelle tegn, virker alternativene på denne menyen på all tekst i en gitt tekstboks.

De tre justeringsmulighetene – Left, Center og Right – innvirker på teksten innenfor dens boks (og ikke selve boksens plassering innenfor Edit Window, som håndteres i menyen objektplassering  Pinnacle Studio 261 object justification menu button Tekststil – kontroller).

Shrink to fit, Scale to fit, Word wrap on og Word wrap off er alternativer som avgjør hvordan teksten din behandles når du endrer størrelsen på en tekstboks. Med Word wrap on (tekstbryting), som er standard for en ny tekstboks, blir teksten reformatert – word-wrapped – til å passe i boksens nye bredde (mens tekstens nye høyde i sin tur justerer boksens høyde). Word wrap off fjerner alle “myke” linjeskift (linjeskift som er lagt til for tekstbryting), og gjør boksen så bred som nødvendig for å omslutte teksten. Word wrap slås automatisk på igjen hvis du skriver flere tegn i tekstboksen.

Med Scale to fit strekkes teksten slik at den passer til begge dimensjonene til boksen. Med Shrink to fit beholder teksten sin opprinnelige størrelse med mindre boksen gjøres mindre, hvor tekstens størrelse endres som med Scale to fit. Ingen av to fit-kommandoene endrer tekstens linjedeling.

Nedtrekksmenyen for skrifttyper og skriftstørrelsevelgeren runder av kontrollgruppen for tekststil.

Tekststil – kontroller