Utklippstavle og sletting – knapper

Pinnacle Studio 260 clipboard and delete buttons Utklippstavle og sletting – knapperKnappene i denne klyngen utfører de velkjente redigeringsoperasjonene Klipp ut, Kopier, Lim inn og Slett, som alle gjelder grupper, individuelle objekter eller markert tekst i et tekstobjekt i Title Editor. De tre første fungerer med Utklippstavlen i Windows, mens den fjerde simpelthen sletter det valgte materialet uten å påvirke Utklippstavlen.

Utklippstavle og sletting – knapper