Klipy wideo – informacje podstawowe

Pierwszym krokiem na drodze do utworzenia filmu jest wprowadzenie scen wideo z albumu do okna filmu, w którym można je edytować jako klipy. Nieco później dodaje się przejścia, napisy, audio i inne dodatkowe elementy, ale niemal każdy film trzeba rozpocząć od przygotowania zestawu scen wideo.

W tej części opisano sposób dodawania scen do filmu, a także metody pracy ze scenami pochodzącymi z różnych plików przechwytywania. Omówiono także niektóre elementy interfejsu, które udostępniają przydatne informacje podczas pracy.

         đDodawanie klipów wideo do filmu

         đPraca z wieloma plikami przechwytywania

         đFormat wideo projektu

         đElementy interfejsu

Klipy wideo – informacje podstawowe